KNR var blevet inddraget og oplyst om uranturen

Det er ikke korrekt når KNR skriver, at Naalakkersuisut glemmer åbenhed.

I forbindelse med planlægningen af turen til Canada, har Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel tidligere meddelt KNR, bl.a. i forbindelse med et møde omhandlende uran og løbende korrespondance, at der vil blive afholdt en urantur til Canada.

Efter forespørgsel fra KNR om mulig deltagelse, fik KNR forud for turen en positiv tilbagemelding fra myndighederne, såfremt de selv ville betale for omkostningerne for deres medarbejderes deltagelse. Departementet nævnte i den anledning, at der efter forespørgsel hos rejseselskabet, ikke var flere ledige sæder på samme afgang. Det har dog hele tiden stået KNR frit for at rejse på en anden afgang, hvilket dog ikke er sket!

Kort fortalt har Naalakkersuisut forsøgt at være imødekommende, men planlægningsmæssigt har det ikke været muligt.

I forlængelse af ovenstående kan det oplyses, at Selvstyret ved en tidligere lejlighed har givet tilskud til journalisters dækning af uranmøder i Nordgrønland. Dengang førte det til stor kritik fra andre dele af pressen, idet pressen mente der var sket en forskelsbehandling. 

Naalakkersuisut mener derfor at KNR`s kritik er skudt forbi, når det fremføres, at pressen ikke er blevet inddraget.

I forhold til åbenhed kan det nævnes, at der i lighed med tilsvarende tidligere oplysningsture, vil blive offentliggjort et referat fra turen på www.naalakkersuisut.gl.

 

For nærmere information kontakt ministersekretær Thomas Kjærgaard på mobil 580858.