Ny arbejdsgruppe: Gode råd til at sikre væksten

Hvordan sikrer vi væksten, uden at vores skatte- og afgiftssystem og det offentliges administration er en forhindring, og at vi på samme tid sikrer en holdbar økonomi i det offentlige? Og hvordan undgår vi at lave lovgivning, der har utilsigtede konsekvenser for erhvervslivet? Det er kort fortalt de overordnede spørgsmål, som Finansdepartementet og Grønlands Erhverv sammen med andre relevante interessenter og eksperter på området skal forsøge at besvare.

Utilsigtede konsekvenser af lovgivning kan koste erhvervslivet dyrt i form af mistede ordrer eller lavere indtjening. Derfor nedsættes en hurtigarbejdende arbejdsgruppe, der kigger den erhvervsrelaterede lovgivning på skatte- og afgiftsområdet igennem, og som skal se på mulighederne for at lette den administrative belastning for virksomhederne i dialogen med det offentlige.

Arbejdsformen bliver anderledes. Målet er ikke, at arbejdsgruppen skal aflevere en diger rapport om emnet. Derimod skal den komme med et katalog af konkrete forslag i 2015, der direkte kan bidrage til dels at kvalificere forberedelse af ny lovgivning i 2016 og de kommende år, dels til at bane vejen for en mere hensigtsmæssig administration på Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffers område.
Udover repræsentanter fra Finansdepartementet og GE vil gruppen løbende blive suppleret med personer, der har særlig faglig ekspertise i erhvervslivets juridiske og økonomiske forhold, f.eks. advokater og revisorer. Og såfremt det bliver relevant, vil SIK og andre organisationer også blive inddraget, ligesom øvrige relevante departementer vil blive inddraget efter behov.

”Vi har brug for konkrete input fra kyndige folk, der så at sige har ”hånden på kogepladen”, viden om hvad der sker i erhvervslivet. Input, vi kan bruge her-og-nu i lovgivningsarbejdet, og ikke rapporter, der ender ulæste eller samler støv”, kommer det klart fra Anda Uldum, Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer, som ikke er i tvivl om, at erhvervslivets repræsentanter kan bidrage positiv i det fremadrettede reformarbejde, så vi undgår utilsigtede konsekvenser af vores lovgivning.

”Det er lettere at tale om samarbejde end at gøre det konkret, men det gør vi nu noget ved med arbejdsgruppen, og vi ser frem til at levere konstruktivt input til den erhvervspolitiske dagsorden. Der er masser af viden i vores virksomheder, som kan bruges i lovgivningsarbejdet. Med det nye initiativ, får vi et praktisk værktøj, bl.a. fordi samarbejdet bringer os tidligere ind i processen, så virksomhederne ikke ender som tilskuere. Det er vi glade for ”, siger Brian Buus Pedersen, direktør for GE.
Arbejdsgruppens eksterne deltagere vil ikke modtage vederlag for deres arbejde, og den sekretariatsmæssige betjening sker inden for Finansdepartementets økonomiske rammer.

Af Anda Uldum, Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer (Demokraterne)

Brian Buus Pedersen, direktør for Grønlands Erhverv


Yderligere information: Kontakt pressekoordinator Martin Christiansen, mobil: 221533