Nordisk seminar om ”Køn, uddannelse og befolkningsstrømme”

Den 17. juni afholdes nordisk seminar i Nuuk, hvor der sættes fokus på, hvordan vi kan imødegå en skæv befolkningssammensætning, som følge af at flere kvinder flytter til byerne for at uddanne sig og arbejde.

Stadig flere kvinder flytter til de større byer for at uddanne sig og gøre karriere. For eksempel er omkring 70 % af de indskrevne på de videregående uddannelser i dag kvinder. Men samtidig hægtes mange mænd af udviklingen, fordi de ikke får nogen uddannelse, og der bliver stadig færre ufaglærte job i de traditionelle mandefag, især i bygderne. Det skaber en skæv befolkningssammensætning og truer den sociale sammenhængskraft i samfundet.

Seminaret sætter fokus på, hvordan man kan komme denne problemstilling til livs, der ikke kun gør sig gældende i Grønland, men flere steder i Norden.

Der vil være oplæg og workshops med temaerne uddannelse og mobilitet, befolkningsstrømme og et ændret arbejdsmarked, ligesom strategier og løsninger er på programmet.

Naalakkersuisoq for Familie, Ligestilling og Sociale Anliggender Martha Lund Olsen vil åbne seminaret og udtaler, ”Det er godt, at kvinderne uddanner sig og får job. Men det er vigtigt, at mændene ikke hægtes af udviklingen. Derfor er det godt, at der sættes fokus på dette.”

50 deltagere fra hele Norden vil deltage i seminaret, som afholdes af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold i Danmark og Departementet for Familie, Ligestilling og Sociale Anliggender i anledning af det danske formandskab for Nordisk Ministerråd.

I forbindelse med seminaret er der blevet udgivet en kortlægning ”Sted, (u)lighed og køn – en kortlægning af udfordringer og best practices i relation til køn, uddannelse og befolkningsstrømme i Nordens yderområder”, udarbejdet af EDGE ved Aalborg Universitet, som senere vil blive offentligt tilgængelig.

 

For yderligere oplysninger, kontakt Niels Thomas Andersen, telefon 34 53 39, e-mail nita@nanoq.gl