Naalakkersuisoq for Kultur inviterede til mediedag

Naalakkersuisoq Nivi Olsen bød mandag den 15. juni 2015 diverse aktører på medieområdet velkommen til en drøftelse om de grønlandske medier og de forskellige mediers udvikling siden udarbejdelse af den seneste medieredegørelse i 2010.

Seminaret, som blev afviklet som et heldagsseminar, havde som overordnet målsætning at give medierne mulighed for at redegøre for de udfordringer, som gælder for deres virksomhed, herunder ikke mindst belyse mulige initiativer med henblik på at styrke mediernes situation.Drøftelserne tog udgangspunkt i oplæg og spørgsmål fra forskellige interessenter vedrørende mediernes virkelighed i dag og de næste par år, herunder i forhold til teknologiske, sproglige og uddannelsesmæssige udfordringer, ligesom debatten særligt omhandlede spørgsmålet om prioritering af de økonomiske midler. Prioriteringsdrøftelserne skulle bl.a. ses på baggrund af de manglende angivelser af prioriteringer i den 5 år gamle redegørelse, sammenholdt med nutidens økonomiske udfordringer.

Udover en præsentation af KNR’s situation i dag, blev der ligeledes redegjort for de lokale radio- og tv-stationers og de landsdækkende avisers vilkår. Desuden redegjorde Sprogsekretariatet for anvendelse af det grønlandske sprog i medierne, ligesom journalisternes fagforening beskrev journalisternes forhold, og lederen af Journalistuddannelsen gennemgik uddannelsen, som den ser ud i dag og de vilkår, den har i forhold til medierne og samfundet generelt.

På seminaret blev desuden spørgsmålet om mediestøtte i forhold til skrevne medier diskuteret, ligesom lovforslaget om et reklamefrit KNR, også indgik i debatten.

I den forbindelse blev der ligeledes spurgt til avisernes mulighed for at udnytte de øgede muligheder på reklamemarkedet, som det pågældende lovforslag antages at medføre i forhold til andre aktører.

Mediedagen var samtidig en nærkommen lejlighed for medlemmet af Naalakkersuisut at få et førstehånds indtryk af de udfordringer, som medierne møder i dag og lytte til medierens egne overvejelser for så vidt angår fremtidens medielandskab.

For nærmere information kan Karl Davidsen kontaktes på +299 34 56 91.