Ro om udligning for kommunerne til 2018

Usikkerhed om den fremtidige kommunestruktur. Mangelfuldt datagrundlag og uens bogførings- og opgørelsesmetoder. Fire uafklarede spørgsmål, der umuliggør en permanent udligningsordning på nuværende tidspunkt. Og dernæst kunne man heller ikke på det administrative niveau blive enige om én bestemt model.

”Problemet er, at det beskedne datagrundlag betyder for få valide parametre, og dermed bliver det for tilfældigt, hvordan en udligningsordning kommer til at se ud”, forklarer Anda Uldum, Naalakkersuisoq for Finanser på vegne af Naalakkersuisut, og understreger, at sagen er for vigtig til at blive overladt til så få parametre.

Derfor har Naalakkersuisut besluttet at trække forslaget tilbage og fremkomme med en ny og midlertidig udligningsordning for perioden 2016 til 2018.

Den midlertidige ordning indeholder følgende: Kommuneqarfik Sermersooq skal hvert år i de tre år betale 45 millioner kroner til de øvrige tre kommuner, hvor Qaasuitsup Kommunia modtager 25 millioner kroner, og Kommune Kujalleq og Qeqqata Kommunia får henholdsvis 15 og 5 millioner kroner. Fordelingsnøglen af de mange millioner kroner sker ud fra devisen om, at de kommuner med de største udgifter, også modtager det største beløb.

”Naalakkersuisut har valgt at melde sin holdning hurtig ud af hensyn til kommunerne. Derved giver vi kommuner arbejdsro, så de i ro og mag kan planlægge næste års budget”, siger Anda Uldum.

I de kommende år skal Selvstyret og kommunerne arbejde systematisk og målrettet på at skabe et bedre datagrundlag sammen med en række aktører, herunder Grønlands Statistik, for at finde flere relevante parametre, der kan indgå i en ny permanent udligningsordning fra og med 2019. I arbejdet vil man også prioritere de systemer, der betød, at man ikke kunne tilvejebringe et ordentligt datagrundlag til at foretage en udligning.

”Jeg synes, at det er en god og fair ordning, når man tager udgangspunkt i den situation, vi står i. Og jeg er særdeles tilfreds med, at vi fortsætter drøftelserne om, hvordan vi sikrer et ordentligt og sobert grundlag at udligne ud fra”, mener Naalakkersuisoq for Finanser og oplyser, at når der kommer klarhed over den fremtidige kommunestruktur, vil det indgå i drøftelserne af den fremtidige udligningsordning.

Ifølge Anda Uldum er de fire kommuner blevet orienteret om den midlertidige udligningsordning.


Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga
Med venlig hilsen
Anda Uldum, Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer

Yderligere information: Kontakt pressekoordinator Martin Christiansen, mobil: 221533