Kogeanbefaling og Kogepåbud

Kogepåbud

Til beboerne/virksomhederne i Ilulissat. Fund af bakterier i drikkevandet

Der er ved den seneste vandprøveundersøgelse fra byen påvist forhøjet indhold af bakterier i drikkevandet.
Kogeanbefaling:
Beboerne anbefales at koge vandet, inden det drikkes eller benyttes i husholdningen
Kogepåbud:
Fødevarevirksomheder og institutioner i byen påbydes at koge vandet, inden det drikkes eller benyttes i produktionen/husholdningen.
Kogeanbefalingen/kogepåbuddet ophæves, når nye vandprøver viser tilfredsstillende resultater.Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga
Med venlig hilsen
Stella Ege Kristensen
Konst. Ledende dyrlæge/ Uumasut nakorsaattut pisortaq / Chief Veterinary Officer, CVO&CEO
Email: uumasut@nanoq.gl
Tel.: +299 345000

Uumasut Nakorsaqarfik Inuussutissalerinermullu Oqartussaaffik (UNIO)
Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland (VFMG)
Veterinary & Food Authority of Greenland