Spørgsmål er svaret rettidigt og velvilligt

Naalakkersuisut har svaret rettidigt og velvilligt på de mange spørgsmål, Fiskeriudvalget har rejst om fordeling af makrelkvoten for 2015.

Naalakkersuisut kan ikke genkende det billede, et flertal i Fiskeriudvalget forsøger at tegne i den pressemeddelelse der blev udsendt i går den 11. juni om fordelingen af dette års makrelkvote. Naalakkersuisut er samtidig uforstående overfor den kritik, denne del af Fiskeriudvalget retter mod Naalakkersuisut i forbindelse med besvarelsen af de spørgsmål, udvalget har stillet til processen.  

Naalakkersuisut har velvilligt mødt op til samtlige samråd og svaret på alle de spørgsmål udvalget har stillet – både mundtligt og skriftligt. Naalakkersuisut har bestræbt sig på at være imødekommende overfor udvalget på trods af meget korte svarfrister. I øjeblikket er Naalakkersuisut ved at besvare yderligere spørgsmål fra udvalget. Denne gang har Naalakkersuisut dog udbedt sig en længere svarfrist end de små 48 timer, udvalget uden nærmere begrundelse havde ønsket som svarfrist, fordi Naalakkersuisut ønsker at give en grundigere besvarelse, end de mange korte frister giver mulighed for.

Naalakkersuisut har offentliggjort de kriterier, som ansøgerne er blevet vurderet ud fra. Alle ansøgere, som har ansøgt inden ansøgningsfristens udløb, er blevet vurderet, og alle som har fået afslag, har fået dette begrundet i henhold til de offentliggjorte kriterier.

Naalakkersuisut har velvilligt besvaret alle spørgsmål fra Fiskeriudvalget, ligesom Naalakkersuisut har fremlagt al relevant information, som Fiskeriudvalget har efterspurgt. Ligeså har Naalakkersuisut udleveret alle de oplysninger, det har været muligt at udlevere, i henhold til de rammer forvaltningsloven sætter. Derfor kan Naalakkersuisut ikke genkende fremstillingen af sagen fra denne del af Fiskeriudvalget.

Med venlig hilsen

Kim Kielsen, Formand for Naalakkersuisut