Bedre styr på spildevandet

Naalakkersuisut har netop vedtaget en ny bekendtgørelse om håndtering og bortskaffelse af spildevand.

Bekendtgørelsen skal sikre, at der sker en miljømæssig forsvarlig håndtering af spildevandet på land, og at spildevand på sigt bliver udledt direkte til havet. Det er hensigten at Grønland ikke længere skal udlede spildevand direkte til terræn.

”Bekendtgørelsen retter sig imod hele det grønlandske samfund, fra almindelige borgere til virksomheder og kommuner, og derfor er bekendtgørelsen en meget vigtig og stor gevinst for hele samfundet. Med denne bekendtgørelse vil myndighederne få en række værktøjer til at gribe ind, hvor spildevand er til gene for den enkelte borger eller virksomhed, eller hvor spildevandet medfører uforudsete negative konsekvenser,” udtaler Naalakkersuisoq for Natur, Miljø og Justitsområdet Mala Høy Kúko.

Kommunerne har længe ønsket denne bekendtgørelse, og der har været en aktiv deltagelse fra kommunerne i udarbejdelsen af bekendtgørelsen. Dialogen imellem kommunerne og Selvstyret har været tæt og der har været et konstruktivt samarbejde. 

Udarbejdelsen af spildevandsbekendtgørelsen begyndte som et projekt gennem en dansk miljøstøtteordning for Arktis.

Bekendtgørelsen fastsætter blandt andet reglerne om:

  • Ÿ  Kommunernes udarbejdelse af spildevandsplaner.
  • Ÿ  Tilslutningspligt til spildevandsanlæg.
  • Ÿ  Udledningstilladelser til is, terræn, salt- og ferskvand.
  • Ÿ  Implementering af ”forurener betaler”- princippet, hvor der gives mulighed for opkrævning af gebyr.
  • Ÿ  Bortskaffelse af latrin fra tørklosetter og spildevand fra samletanke.

Bekendtgørelsen træder i kræft den 1. august 2015.