Finansloven 2016: Partierne er inviteret til drøftelser

Finansloven for 2015 er faldet på plads, og nu går vi i gang med Finansloven for 2016. Bagtæppet til næste års finanslov er den samme som i år. Kort fortalt bliver det en stram finanslov med hårde prioriteringer – men samtidig vil der blive plads til investeringer i infrastruktur og kollegier. Men landets økonomiske udfordringer stopper ikke her.

I 2016 bliver bloktilskuddet fra staten blot forhøjet med 3,7 millioner kroner som følge af en lav pris- og lønregulering i Danmark. Men vi anvender selv 55 millioner kroner på at pris- og lønregulere drifts- og tilskudsbevillingerne i forslag til Finanslov for 2016. Det skyldes, at vores inflationstakt er højere end i Danmark forårsaget blandt andet af en dyr overenskomst. Det giver en forskel på lidt over 50 millioner kroner.

Og dernæst skal der findes 88,5 millioner kroner på 2016-finansloven, som er forskellen på at opnå balance mellem indtægter og udgifter. Samlet betyder det, at der er et finansieringsbehov på knapt 140 millioner kroner.

Så det er en stor fælles udfordring, som Naalakkersuisut skal have løst i samarbejde med partierne i Inatsisartut. For at komme i gang med drøftelserne har jeg indkaldt alle partierne til indledende møder i næste uge med Finansloven 2016 som det eneste dagsordenspunkt. Invitationerne er sendt ud.

”Det er mange penge, der skal spares, men Naalakkersuisuts mål er klar. Vi fastholder målsætningen om, at der er balance i økonomien i 2018. Derfor kommer vi ikke udenom, at vi skal prioritere ekstra knivskarpt, hvis vi skal fastholde vores velstandsniveau fremover, og der skal skabes økonomisk råderum til vores investeringer”, kommer det fra Anda Uldum, Naalakkersuisoq for Finanser og opfordrer samtidig medlemmerne af Inatsisartut om, at deres eventuelle udgiftskrævende forslag sendes til deres partis finansordfører, så de kan komme til at indgå i den samlede prioritering, når der forhandles om finansloven. Han fortsætter:

”Derimod opfordrer jeg medlemmerne af Inatsisartut til at komme med forslag, der nedbringer vores udgifter eller øge indtægterne”.

For fremgangsmåden med finanslovsforslaget 2016 bliver identisk med den forrige – nemlig i form af en række dialogmøder med partierne, hvor man i fællesskab forhandler om Finansloven.

”Det er vigtigt, at der er en tæt dialog med partierne, så vi kan få skabt en fælles forståelse af, at prioriteringen af fællesskabets midler skal indgå i en samlet, tværgående og overordnet prioritering”.

Det endelige forslag til Finansloven 2016 forventes offentliggjort medio august.

 

Med venlig hilsen

Anda Uldum, Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer

 

 

Yderligere information: Kontakt pressekoordinator Martin Christiansen, mobil: 221533