Overførelse af ansvarsopgaver til kommunerne bør gøres hurtigere

Efter at der nu er gået 6 år efter iværksættelsen af reformarbejdet i det kommunale regi, er der pt. sat et evalueringsforløb i gang. Evalueringen ledes af samtlige Naalakkersuisut medlemmer, samtlige borgmestre, kommunernes sammenslutning KANUKOKA samt bygdebestyrelsesforeningen KANUNUPE.

- Det er af allerstørste betydning, at såfremt vi skal ændre på den offentliges struktur, at vi så har en forbedring af den offentlige service som første prioritet. Det er for befolkningen mere eller mindre underordnet, om det er Selvstyret eller kommunerne der står for serviceringen af borgerne – det vigtigste er at opnå den bedste og billigste service over for borgerne, sagde Formanden for Naalakkersuisut Kim Kielsen under sin indledning.

Formanden for KANUKOKA Palle Jerimiassen sagde derudover, at man ikke kan komme udenom, at det er lykkedes med kommunesammenlægningerne – men at man må indrømme, at der stadig er meget der skal løses. Palle Jeremiassen fremlagde kommunernes ønsker i sin fremlæggelse og sagde bl.a.:

 

- Siden 2009 er der kun 5 sagsområder der er blevet overført til kommunerne. Iht. den betænkning der blev fremlagt dengang, skulle langt flere sagsområder overføres, ja, selv 100 sagsområder blev nævnt.

Kim Kielsen imødekom det som Palle Jerimiassen fremførte, idet han i sin indledning havde gjort opmærksom på, at Grønlands Selvstyre og KANUKOKA havde indledt månedlige møder mhp. at optimere overførslerne af sagsområder til kommunerne.

I forlængelse af reorganiseringen af den offentlige sektor i 2009, påvistes der mange problemstillinger ved de efterfølgende fremlæggelser og drøftelser, hvorfor dette har forsinket hele processen.  Selv om flere påstår at borgernes demokratiske rettigheder er blevet overset, mener andre også, at spørgsmålet rettere hænger sammen med en stor andel af borgernes manglende kendskab til muligheder og rettigheder. Derfor har konferencedeltagerne ønsket at borgernes generelle rettigheder til stadighed må udvikles, hvilket deltagerne her ikke har lagt skjul på er ønskeligt. Det blev påpeget at borgernes medbestemmelsesret er det centrale i forhold til det fremadrettede arbejde.

 

Fællesmødet afsluttes fredag den 5. juni 2015.

 

Nuuk, den 5. juni 2015

Kim Kielsen, formanden for Naalakkersuisut

Palle Jerimiassen, formanden for KANUKOKA