Anda Uldum om udvikling af den offentlige sektor

Anda Uldums bidrag til Konference om udvikling af den offentlige sektor, på HHE i Nuuk, den 4. juni 2015.

De snævre økonomiske rammer, nødvendigheden af en holdbar økonomi og vækst – og de svære politiske valg, der skal tages. Det var de overordnede emner, Anda Uldum fremkom med til konferencen om udvikling af den offentlige sektor, der foregår på Hotel Hans Egede.

Særligt områder som statens bloktilskud, der falder i værdi, flere kommuner kæmper med en dårlig økonomi, generelt stigende driftsudgifter og faldende rejekvoter, nødvendiggør en skarp fokus på vores fælles økonomi fremover. Og derudover skal vi gøre en særlig indsats for den store gruppe af unge, der forlader folkeskolen, uden at de kommer i gang med et arbejde eller en uddannelse. I 2014 var knap to ud af tre i aldersgruppen mellem 16 til 18 år, der ikke var i gang med en uddannelse. Med andre ord: En kæmpe indsats venter forude.

”Det er nu, vi skal handle. Det er nu, vi har muligheden for at reformere vores økonomi, så vi gør det på en så fair og nænsom måde, så de svageste i vores samfund ikke bliver efterladt”, kommer det fra Anda Uldum og understreger på samme tid, at Naalakkersuisut er klar til at skrue på alle de håndtag, der er nødvendige.

En del af de mærkbare reformer, som Naalakkersuisut har i tankerne, er få udarbejdet en holdbarheds- og vækstplan, en revision af vores budgetlov og reform af en række velfærdsydelser. Andre væsentlige indsatser er at få skabt vækst i vores samfund og ikke mindst: få øget vores uddannelsesniveau – og få den gruppe af unge mennesker under 30 år enten i uddannelse eller beskæftigelse.

”Reformerne kan ikke klares alene af Naalakkersuisut. Vi skal alle bidrage. Både befolkningen, Inatsisartut og kommunerne skal være aktive medspillere, hvis vi skal nå i målet med vores fælles ambitioner”, lød opfordringen fra Naalakkersuisoq for Finanser til konferencen.

Powerpoint-præsentation