Overførsel af kvotemængderest af stenbiderrogn til område 1A

Fredag den 29. maj lukkede forvaltningsområderne 1F og 1E i Sydgrønland samt 1C i Sisimiut-området. Kvoteoptaget i områderne er nu opgjort, og der er i alt en uopfisket restmænge på 62 tons. I overensstemmelse med forvaltningsplanen for stenbiderfiskeriet overføres 30 tons, altså knap halvdelen, til område 1A. Kvoten i 1A er næsten opfisket, og overførslen af de 30 tons betyder af fiskeriet i 1A kan fortsætte. Sidste indhandlingsdag i 1A er fredag den 26. juni, med mindre kvoten opfiskes tidligere.

De resterende 32 tons restmængde holdes i reserve til senere tildeling til andre åbne forvaltningsområder, når der opstår behov herfor.

Kvoteoverførslen sker i fuld overensstemmelse med forvaltningsplanen for stenbiderfiskeriet. Forvaltningsplanen lægger op til, at fiskeriet skal kunne udvikle sig, hvorfor kvotestørrelserne i de enkelte forvaltningsområder er fleksible indenfor den samlede fastsatte kvote. Kun den samlede kvote er således fast.

 

Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga

Med venlig hilsen

Esben Ehlers

Toqq/direkte 345314

eseh@nanoq.gl