Status for EU forbud om sælskind

Sælskindsprodukter

”Jeg er tilfreds med sagens udvikling i EU!” Det siger en glad Naalakkersuisoq for Fiskeri,
Fangst og Landbrug Karl-Kristian Kruse, der henviser til afstemningen i EU parlamentets
udvalg for det indre marked og forbrugerbeskyttelse (IMCO). Udvalget behandlede
betænkning om forslag til ændring af EU regulativet om forbud mod indførsel af sælprodukter,
herunder Inuit-undtagelsen.

Dagens afstemning i IMCO viser, at der er bred opbakning til Inuit-undtagelsen, der betyder
at Grønland fortsat kan sælge sælprodukter til EU-medlemslande. Der er også en
række andre ændringsforslag som Danmark og Grønland har arbejdet for at opnå, som
udvalget har godkendt, bl.a. offentlig informationskampagne om sælprodukter og løbende
vurdering af forordningens virke i inuitsamfundene.

Desværre var der ikke opbakning til den anden undtagelse vedr. havressourceforvaltningen,
der anvendes af Sverige, Finland og Letland til begrænset fangst af sæler. ”Det
er ærgerligt, at der er så lille forståelse for bæredygtig udnyttelse af sælressourcer i EUregi,
da områdets mange sæler er store konkurrenter til fiskere”, beklager Naalakkersuisoq
for Fangst Karl-Kristian Kruse.

Sagen skal behandles videre i EU systemet henover sommeren og muligvis efterår
med, og Naalakkersuisut vil følge tæt på sagens udvikling og vil aktivt give bidrag for at
opnå de bedste resultater i tæt samarbejde med den danske regering.

Nærmere information kan fås ved henvendelse til:
Afdelingschef Amalie Jessen
Tlf. nr. + 299 55 33 42 eller + 299 34 53 04
E-mail: amalie@nanoq.gl