Undersøgelse af hjemtagelse af arbejdsmiljøområdet

Undersøgelse af fordele og ulemper ved hjemtagelse af arbejdsmiljøområdet

På baggrund af påstande i pressen om forskellige opfattelser i Naalakkersuisut om en eventuel hjemtagelse af arbejdsmiljøområdet skal Naalakkersuisut præcisere, at dette ikke er tilfældet.

En undersøgelse af en mulig hjemtagelse arbejdsmiljøområdet indgår i Naalakkersuisuts arbejdsprogram indenfor Naalakkersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Udenrigsanliggenders ressortområde.

Naalakkersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Udenrigsanliggender afholdt den 4. februar 2015 et møde med Beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen, hvor det bl.a. blev drøftet, hvordan man kan i gangsætte en proces for afdækning af fordele, ulemper og konsekvenser ved en mulig hjemtagelse af arbejdsmiljø området.

Allerede den 9. februar 2015 blev der af Naalakkersuisuts Informationsafdeling udsendt en pressemeddelelse med bl.a. følgende indhold: ”Vittus Qujaukitsoq har desuden holdt møde med Beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen om samarbejdet på arbejdsmarkedsområdet. Parterne er blevet enige om at igangsætte et udredningsarbejde som skal kortlægge fordele, ulemper og konsekvenser ved en mulig hjemtagelse af arbejdsmiljø området til Grønland”.

 

For yderligere kommentarer fra Naalakkersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Udenrigsanliggender Vittus Qujaukitsoq, Kontakt: ministersekretær Thomas Kjærgaard +299 58 08 58 e-mail thkj@nanoq.gl.