International sælskindskampagne er indledt i EU

Den grønlandske sælskindskampagne Inuit Sila indledte sit besøg i EU, mandag den 18. maj 2015.

Naalakkersuisoqmedlemmet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, Karl-Kristian Kruse, giver sin fulde støtte til kampagnen.

- Jeg er glad for, at kampagnen nu er nået til EU, Strausbourg, efter at have kampagnen har kørt nationalt og i Danmark i de seneste to år, understreger Karl-Kristian Kruse.

Projektet Inuit Sila er opbygget som en informationskampagne om sæl og udnyttelsen af sæl.

Siden indførelsen af EU’s sælproduktforbud i 200910 er via forskellige regi arbejdet for at udbrede kendskabet til Grønlands bæredygtige udnyttelse af sæl og marine ressourcer.

På trods af skriftlig dokumentation samt flere besøg og høringer i EU vister sig et billede af uvidenhed både i det politiske system og hos den almene borger.

Inuit Sila arbejder for atskal modvirke denne problematik på en måde, så omverden herunder EU forstår betydningen af sælfangst og anerkender den grønlandsk sælfangst og handel med sælprodukter som et fuldt bæredygtigt og legitimt erhverv.

 

 

 

For nærmere information kontakt: Afdelingschef Amalie Jessen, departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug. Mail: amalie@nanoq.gl