Enighed om udvikling

Stor enighed om udvikling af luftfartsinfrastrukturen i Kommuneqarfik Sermersooq

Borgmester i Kommuneqarfik Sermersooq, Asii Chemnitz Narup og Naalakkersuisoq for Bolig, Byggeri og Infrastruktur har i dag onsdag den 20. maj 2015 afholdt et meget godt og konstruktivt møde der primært drejede sig om en forlængelse af landingsbanen i Nuuk.

Knud Kristiansen tilkendegav overfor Asii Chemnitz Narup at alle elementerne i de tre infrastrukturpakker er lige vigtige men at en udvidelse af landingsbanen i Nuuk samt Ilulissat, som i øvrigt er lige til at gå i gang med har meget høj prioritet hos Naalakkersuisut, hvilket Asii Chemnitz Narup er godt tilfreds med, og parterne er enige om at det ikke kan gå hurtigt nok med at få gang i det første spadestik til udvidelsen af landingsbanen i Nuuk.

Knud Kristiansen konkretiserede de 3 infrastrukturpakker overfor Asii Chemnitz Narup, herunder planerne om en udvidelse af landingsbanen i Nuuk til 1799 meter atlantisk bane med al tilhørende opgradering af faciliteterne samt lufthavnsterminalen, og Asii Chemnitz Narup tilkendegav at Kommunen allerede nu var godt i gang med at planlægge vejregulering og derudover kommet langt med sin dialog med erhvervslivet i hovedstaden.

- Borgere, erhvervslivet og et kommende modtageapparat til turister i hovedstaden fortjener at få vished om konkrete planer og et tidshorisont for udvidelse af landingsbanen i Nuuk, og vi vil med vores møde påpege at det er nok med de mange undersøgelser, redegørelser og indstillinger der er blevet lavet igennem årene. Det er vores håb at Inatsisartut snarest vil tilkendegive velvilligt på vores fælles mål om at man hurtigst muligt går i gang med en udvidelse af landingsbanen i landets hovedstad, opfordrer Asii Chemnitz Narup og Knud Kristiansen Inatsisartut.

Asii Chemnitz Narup tilføjer at såfremt der fra Inatsisartuts side sker unødig forhaling, så er Kommunen klar til at tage over og selv føre projektet.

Ud over planerne om udvidelsen af landingsbanen i Nuuk, fremlagde Knud Kristiansen planerne om nedlæggelse af landingsbanen i Nerlerit Inaat (Konstabel Pynt) og i stedet få bygget en ny bane i Nærheden af Ittoqqortoormiit ved Uunarteq, ligesom planerne om etablering af en lufthavn i nærheden af Tasiilaq blev fremlagt.

Sidstnævnte har en længere tidshorisont end en udvidelse af landingsbanen i Nuuk og en flytning af lufthavn til nærheden af Ittoqqortoormiit.

- Jeg er meget glad for den positive tilkendegivelse fra Borgemesteren i Kommuneqarfik Sermersooq, mødet gav mig meget klare retningslinjer for mit videre arbejde med de tre beslutningsforslag der vil blive fremsat under Inatsisartuts efterårssamling 2015, siger Naalakkersuisoq for Bolig, Byggeri og Infrastruktur.

På nuværende tidspunkt har Knud Kristiansen således afholdt møder med Borgmestrene i Kommune Kujalleq, Qaasuitsup Kommunia og Kommuneqarfik Sermersooq og Knud Kristiansen arbejder på at få et møde med borgmesteren i Qeqqata Kommunia, Hermann Berthelsen.

For yderligere bemærkninger, kontakt:

Borgmestersekretær Konkordie Gabriel 367004 kosg@sermersooq.gl

Ministersekretær Jensine Berthelsen 345450/562303 jebe@nanoq.gl