Ligestillingsdag

Den 20. maj er Grønlands Nationale Ligestillingsdag

”Den 20. maj er en god anledning til at gøre status og sætte fokus på ligestilling. Vi har fået et nyt ligestillingsråd. Vi har været til eksamen i FNs CEDAW-komite og vi har markeret kvindernes internationale kampdag den 8. marts.

Når vi ser fremad, så har vi store forventninger til Ligestillingsrådet og dets planer for ligestillingsarbejdet. Og til juni afholder vi – sammen med Danmark - et nordisk ligestillingsseminar i Nuuk”, udtaler Naalakkersuisoq for Familie, Ligestilling og Sociale Anliggender Martha Lund Olsen.

Grønland fik ros af FNs CEDAW-komite for bl.a. den nye ligestillingslov, der blev vedtaget i 2013, og for at kvinder var bredt repræsenteret i det politiske system, erhvervsliv og i samfundet i øvrigt, herunder i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet.

Vi skal ikke hvile på laurbærbladene. Der er fortsat udfordringer og plads til forbedringer på ligestillingsområdet, bl.a. i forhold til at mindske volden i vort samfund, især mellem mænd og kvinder.

”I den kommende tid vil jeg derfor i tæt samarbejde med mine kolleger i Naalakkersuisut udarbejde en handlingsplan, der har til formål at følge op på de anbefalinger, CEDAW-komiteen gav os. Alle bidrag til arbejdet er velkomne”, udtaler Martha Lund Olsen.

Ligestilling handler ikke kun om kvinders ligestilling i samfundet. For mange mænd hægtes af samfundsudviklingen, og det skaber en skæv befolkningssammensætning. Netop disse udfordringer sætter et nordisk seminar ”Køn, Uddannelse og Befolkningsstrømme” fokus på.

Seminaret finder sted den 17. juni i Nuuk med deltagere fra hele Norden og arrangeres i tæt samarbejde med Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold. Seminaret skal munde ud i en håndbog med eksempler på ”best practices”, altså hvad der er gjort af erfaringer, som alle kan tage til sig og eventuelt bruge i det fremtidige arbejde.

”Jeg ser frem til at høre de mange interessante indlæg og glæder mig til at hente ny inspiration til det fremadrettede arbejde for at skabe bedre rammer for både mænd og kvinder, i byer såvel som i bygder”, udtaler Naalakkersuisoq for Familie, Ligestilling og Sociale Anliggender Martha Lund Olsen.

For yderligere oplysninger kontakt: Kirsten Olesen, kiol@nanoq.gl – tlf. 553252