Kruse til Sermitsiaq.AG: Du ramte forbi

- Jeg vil på det kraftigste understrege, at jeg har været inhabil i sagsbehandlingen af fordelinger af årets makrelkvote, siger Naalakkersuisoqmedlemmet for Fiskeri, Fangst og Landbrug.

Derfor har jeg overladt min opgave til Formanden for Naalakkersuisut som har ønsket, at resten af Naalakkersuisut behandlede fordelingen.

Sermitsiaq.AG skrev blandt andet torsdag, den 21. maj 2015, i forbindelse med fordeling af årets makrelkvote, at Karl-Kristian Kruse, stadig er registreret som medejer af KNT i begyndelsen året.

Hvis journalisten har ønsket, at få dette bekræftet kunne vedkommende havde henvendt sig til mig og bekræfte forholdet, eller at gennemgå Inatsisartuts oplysninger om tillidshverv og erhvervsoplysninger.

I midlertidig har journalisten valgt at se ensidigt og forsøger på den måde at fremlægge mig personligt og Naalakkersuisut for, at fordele personlige interesser.

- Det er ukorrekt, idet jeg allerede meddelte KNT´s advokat i december 2014, at jeg udtræder af bestyrelsen for KNT, i forbindelse med anpartsselskabets generalforsamling, den 9. december 2014, understreger Karl-Kristian Kruse.

Samtlige oplysninger omkring mit ejerskab er udført til min søn af selskabets advokat. Disse oplysninger er oversendt til Inatsisartut udvalg for valgsprøvelse og Inatsisartuts formandskab.

Naalakkersuisoqmedlemmet mener, at Sermitsiaq.AG prøver at tegne et helt forkert billede af ham, hvor netavisen  påstår, at han har prøvet at påvirke sagsbehandlingen af fordeling af årets makrelkvote i kraft sin stilling som Naalakkersuisoq, og misbruge sin stilling til at berige sig selv eller fordelagtiggøre fordelingen til egen fordel.

- Derfor vil jeg kraftigt anmode Sermitsiaq.AG om at trække beskrivelsen om mig tilbage, idet den er ukorrekt , siger Karl-Kristian Kruse, og henviser til Landstingslov om sagsbehandling i den offentlige forvaltning, hvor der blandt andet står: Den, der virker indenfor den offentlige forvaltning, er inhabil i forhold til en bestemt sag, hvis vedkommendes ægtefælle, beslægtede eller besvogrede i op- eller nedstigende linie eller i sidelinien så nær som søskendebørn eller andre nærtstående har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller er repræsentant for nogen, der har en sådan interesse.

- Derfor har jeg af sagens natur ikke deltaget i afgørelserne af fordeling af årets makrelkvote, siger Karl-Kristian Kruse.

I øvrigt mener jeg, at Naalakkersuisut ved deres fordeling har fulgt de kriterier som blev besluttet tilbage i april måned dette år.

Dette er der ikke noget odiøst i. Alle, som har indsendt dokumentationer indenfor fristen er blevet vurderet og indstillet under behørig prioriteret rækkefølge.

Kontaktperson: Departementschef Jørgen Isak Olsen, Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug. Mail: jio@nanoq.gl