Tak for godt samarbejde

Aviâja Egede Lynge og Klaus Georg Hansen træder ud af Forsoningskommissionen på grund af tiltrædelse af nye stillinger, der ikke er foreneligt med kommissionsarbejdet. 

”Selvom det er beklageligt, at både Aviâja Egede Lynge og Klaus Georg Hansen er blevet nødt til at træde ud af kommissionen, ønsker vi dem rigtig god vind i deres nye stilling. Samarbejdet har uden tvivl været værdifuldt og vi takker for deres hidtidige deltagelse og indsats i kommissionens opbyggelse.

Kommissionsarbejdet fortsætter som hidtil og vi ser frem til samarbejdet med nye medlemmer, når de er udpeget indenfor den nærmeste tid.” Udtaler Jens Heinrich på vegne af kommissionen.

Kommissionens medlemmer består på nuværende tidspunkt af Jens Heinrich og Ida Mathiassen samt æresmedlem Karla Jessen Williamson.

For mere information om kommissionen se hjemmesiden på www.saammaatta.gl

For yderligere oplysninger kontakt: Mari Kleist, Kontorchef, Forsoningskommissionens sekretariat, e-mail: marh@nanoq.gl Tlf.: +299 345136