Forlængelse af stenbiderfiskeriet i Nuuk-området

Fiskeriperioden på 47 dage med indhandling af stenbiderrogn i Nuuk-området, forvaltningsområde 1D, forlænges med 14 dage.

Det sker, da under halvdelen af kvoten i området på 522 tons rogn er opfisket.

Fiskeriet startede mandag den 13. april og skulle planmæssigt have sidste fiskedag i dag den 29. maj.

Sidste indhandlingsdag, medmindre kvoten opfiskes tidligere, bliver i stedet fredag den 12. juni.

Alle stenbidergarn i 1D skal være bjærget senest den 12. juni 2015.

Kontaktperson Emanuel Rosing, afdelingschef, Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug. Mail: Emanuel@nanoq.gl