Flertal bag Finanslov 2015

Øget fokus på bekæmpelse af ledighed, renovering, vækstfremme og reformer

Vi har forhandlet med alle partierne i Inatsisartut for at opnå et bredt flertal om Finansloven. Forhandlingerne har stået på siden den 9. marts – og vi har mødtes med alle partier tre til fire gange. Fra begyndelsen har målet været for Naalakkersuisut, at der skulle samles et så bredt flertal for Finansloven som muligt - og vores målsætning om at finde 50 millioner kroner i besparelser.

Trods mange møder med de to oppositionspartier er det ikke lykkes at nå til enighed. Det beklager Naalakkersuisut. Vi har strukket os langt for at imødekomme partiernes ønsker, men oppositionen har ikke ønsket at indgå en aftale på det foreliggende grundlag.

”Jeg noterer med tilfredshed, at koalitionspartierne har udvist villighed til at indgå et forlig. Uden deres konstruktive tilgang til forhandlingerne, har vi ikke i dag kunne fremvise en finanslov, som rummer flere midler til erhvervsfremme, bekæmpelse af ungdomsledighed og få igangsat de reformer af vores samfund, som er almindelig kendte, at vi skal have gennemført”, siger Anda Uldum, Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer.

Aftalen fokuserer på at udvikle fiskerierhvervet. I Siumut er vi tilfredse med, at vi nu satser endnu mere på forsøgsfiskeri, så vi kan finde nye arter med henblik på kommercielt fangst, og at fiskerierhvervet får tilført mere innovation, så vi udnytter hele fisken.

Derudover har Siumut prioriteret, at der bliver afsat flere midler til nybyggeri og renovering ude på kysten. Det skaber både mere vækst og beskæftigelse. Dernæst er det store koalitionsparti tilfredse med, at der nu er sat gang i reformarbejdet, i første omgang i form af førtidspensionsreformen, som også betyder, at vi får gang i jobskabelsen.

”Som samfund har vi brug for alle hænder, hvis vi skal nå vores ambitiøse mål. Vi har derfor ikke råd til at ekskludere så mange mennesker, som vi gør i dag”, siger Jens Immanuelsen, Siumut, formand for Finansudvalget, der er tilfredse for, at vi målretter hjælpen til de svageste, og den gruppe af førtidspensionister, der har en arbejdsevne, at de får fodfæste på arbejdsmarkedet.

Besparelser på Visit Greenland er trukket tilbage, og vi får indført konkurrencedygtige afgifter på Krydstogter. To vigtige tiltag for Demokraterne.

”Demokraterne ønsker at forbedre konkurrenceevnen inden for turisme, så vi kan få flere turister til vores land. Disse to forbedringer er positive skridt i den rigtige retning”, siger Demokraternes medlem af Finansudvalget, Tillie Martinussen, som ligeledes er glad for, at vi skal i gang med en opdatering af Budgetloven. Det vil give bedre rammer for en god og effektiv økonomistyring i hele den offentlige sektor, som gerne skulle munde ud i en bedre prioritering i både Selvstyret og kommunerne.

En af Atassuts mærkesager er, at det offentlige ikke skal konkurrere med de private. Med den nye finanslovsaftale er det slut for det offentligt ejede KNR at opnå indtægter via reklamer.

”I Atassut har vi fået denne mærkesag ind i finanslovsaftalen. KNR, som er finansieret via midler fra Selvstyret, skal ikke også hente penge fra reklamer. Det skal forbeholdes de private medieaktører. Og dermed sikrer vi også, at de private får flere reklameindtægter”, mener Steen Lynge, der sidder i Finansudvalget for Atassut.

Derudover noterer Atassut med tilfredshed, at der årligt er afsat 6 millioner kroner til at følge op på Landbrugskommissionens betænkning. Før disse midler kan udmøntes, skal der forelægge en konkret plan for, hvordan landbrugskommissionens betænkning bedst kan føres ud i praksis, uden at det belaster landskassen unødigt.

Atassut har i finanslovsforhandlinger haft som en høj prioritet at bekæmpe den høje arbejdsløshed. I aftalen er der afsat midler til at bekæmpe ungdomsarbejdsløsheden, hvor hele landet får glæde at indsatsen.

Selvom Finansloven for 2015 er i hus, har vi ikke efterladt arbejdstøjet i garderoben. Vi er allerede i gang med at forberede Finansloven for 2016, da den hænger sammen med den nuværende Finanslov.

”Her håber jeg, at endnu flere partier ønsker at tage ansvar. Vores samfund har brug for det”, slutter Anda Uldum, Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer.


Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga
Med venlig hilsen


Anda Uldum, Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer

Jens Immanuelsen, Siumut, Formand for Finansudvalget

Tillie Martinussen, Demokraterne, medlem af Finansudvalget

Steen Lynge, Atassut, medlem af Finansudvalget

Finanslovsaftale


Yderligere information: Kontakt pressekoordinator Martin Christiansen, mobil: 221533