Det undrer mig –

Det undrer mig, når jeg i avisen AG den 13. maj 2015 kan læse at ”KNR mister fem millioner”.

Artiklen handler om det forslag til ændring af Radio- TV loven som Naalakkersuisut har besluttet at fremlægge til EM2015 og som, hvis det vedtages, vil betyde, at KNR fra 1. januar 2016 ikke mere vil kunne sende reklamer.

Det er et stort beløb KNR ifølge overskriften skulle have tjent på reklamer, og havde det blot været så vel! Men virkeligheden er desværre ikke helt så positiv. Ifølge Årsregnskab 2014 tjente KNR i 2013 1,8 mio. kr. på reklamer, og i 2014 2,3 mio. kr. – men derfra skal jo trækkes driftsudgifter, - for ikke at nævne hele den indsats, ledelse og bestyrelse gennem årene har lagt i at udtænke nye strategier for, hvorledes reklameindtægter skulle kunne optimeres. 

Desuden hedder det i lovforslaget alene, at KNR fratages muligheden for at reklamere. – Det er således fortsat muligt for KNR at sende lykønskninger, - samt sponsorerede programmer.

  Det undrer mig ligeledes, når det i AGs artikel videre hedder ”Med et håndkantslag har politikerne besluttet, at KNR skal afskæres fra at tjene på reklamer.”

Her er virkeligheden jo den, at netop diskussionen om, hvorvidt KNR skal - eller ikke skal - have reklamer, har kørt i rigtig mange år, hvor de to landsdækkende aviser hidtil har argumenteret for, at de offentligt finansierede medier og reklamefinansierede medier bør adskilles. En konsekvens af en sådan adskillelse kunne være at kompensere KNR med midler fra mediestøtten, for de reklamemuligheder, der vil tilgå andre, når KNR ikke længere er på det marked. Hvis lovændringen vedtages skal en finansiering findes, og her har mediestøtten - eller evt. en del af den - bl.a. været nævnt som en mulighed.

  Endelig undrer det mig, at aviserne nu er betænkelige ved den øgede mulighed, tiltaget vil give dem for at agere på reklamemarkedet.

Jeg respekterer, at aviserne kæmper deres sag, det er godt. det er derfor, I har klaret skærene til nu, og jeg vil gerne mødes med jer om jeres økonomiske fremtidsovervejelser, men jeg glæder mig i den forbindelse også til at høre jeres strategi for, hvordan I påtænker at udnytte de nye muligheder på reklamemarkedet, I får, hvis Radio- TV-loven vedtages på efterårssamlingen.

 

Med venlig hilsen

Nivi Olsen

For nærmere oplysninger kan ministersekretær Jens-Frederik Nielsen kontaktes på email: jfni@nanoq.gl og telefon +299 560299.