Fordeling af makrelkvoten i Østgrønland

Makrel

Naalakkersuisut har godkendt fordelingen af makrelkvoten i Østgrønland.

Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug har modtaget 48 ansøgninger for sammenlagt mere end 400.000 tons makrel. De af Naalakkersuisut vedtagne kriterier har ligget til grund for sagsbehandlingen af de enkelte ansøgninger og dermed for tildelingen af kvoter.

De selskaber, der har fået tildelt en makrelkvote, har samtidigt fået oplyst, at fordelingen af kvoterne er foreløbige og løbende vil blive fulgt op med genfordelinger med henblik på fuld udnyttelse af kvoterne.

Oversigten over de selskaber, der har fået tildelt makrelkvoter, kan ses nedenfor.

Inhabilitet

I forbindelse med gennemgangen af ansøgningerne har Karl Kristian Kruse, Naalakkersuisoqmedlem, erklæret sig inhabil i forhold til et af selskaberne, der søger om makrelkvote. Derfor har han meddelt Formanden for Naalakkersuisut, at han ikke kan behandle sagen vedrørende fordeling af makrelkvoten.

Formanden for Naalakkersuisut har derfor varetaget det politiske ansvar i sagen vedr. fordeling af makrelkvoterne i 2015, og forelagt sagen til behandling hos Naalakkersuisut.

Kystnær kvote i Vestgrønland

Der er oprettet en kvote på 5.000 tons makrel i Vestgrønland, som reserveres til kystnært fiskeri. Alle licenshavere til kystnært fiskeri i Vestgrønland kan opnå licens til dette forsøgsfiskeri. Fiskeriet forvaltes uden mængdebegrænsning inden for kvoten på 5.000 tons. Det kystnære fiskeri er fritaget for prøveindsamling.

Tabel 1: Oversigt over selskaber, prioritet 1

Denne kvote tildeles selskaber med egne grønlandske fartøjer.

Selskab

Grønlandsk fartøj

Tildelt mængde (tons)

Qajaq Trawl

Markus

4.000

Polar Seafood gruppen

- Sigguk

- Polar Seafood Greenland

- Polar Pelagic

 

Polar Nanoq

Polar Princess

Polar Amaroq

12.000

Sikuaq Trawl / Niisa Trawl

Steffen C / Regina C

6.000

Royal Greenland Pelagic

Tasiilaq

Tuneq

Tasermiut

Timmiarmiut

12. 000

Qaleralik

Tuugaalik

4.000

Arctic Prime Fisheries

Ilivileq

Qavak

8.000

Enoksen Seafood gruppen

- Enoksen Seafood

- Angunnguaq

 

Juni

Angunnguaq 2

4.000

Greenland Pelagic A/S*

 

5.000

 

Samlet mængde

 

 

55.000

* Selskabet tildeles en kvote med betingelser, at projektet med pelagisk fabrik i Tasiilaq inkl. kajanlæg samt el-og vandforsyning konkretiseres.

Tabel 2: Oversigt over selskaber, prioritet 2.
Selskaber, uden eget fartøj, i hvis ejerkreds der indgår en betydelig andel kystnære fiskere og selskaber, som i 2014 har uddannet eller oplært herboende besætningsmedlemmer

Selskab

Tildelt mængde (tons)

Halibut Greenland Pelagic

 

4.285

Qaquk Fish

4.285

KNT

4.285

Arsuk Food / Papik Fish

4.285

Selskabet 66.56 North

4.285

Arctic Raven

4.285

Malik Seafood

4.285

 

Samlet mængde

 

30.000

Kontaktperson: Afdelingschef, Emanuel Rosing, Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug. Mail: emanuel@nanoq.gl