Naalakkersuisut vil forebygge anbringelser udenfor hjemmet

Familierådslagning som metode

I dag ser vi at mange børn og unge bliver anbragt uden for hjemmet. Enhver anbringelse er et stort indgreb ikke kun i et barns opvækst, men også for den berørte familie. Ved brug af Familierådslagning viser erfaringer at, antallet af anbringelser udenfor hjemmet kan forebygges når der sættes tidligt ind med hjælp til familien.

Mange familier har brug for, at der kommer fokus på ressourcer i stedet for svagheder. En metode til dette er blandt andet Familierådslagning og for at styrke kommunernes ressourcer omkring arbejde med familierne, har departementet lavet seminar og kurser som samordner og initiativtager der er en del af arbejdsmetode for at lave Familierådslagning for familier.

Kurserne har indeholdt indføring i Familierådslagningsmodellen og uddannelse til Initiativtager og Samordner, samt gennemgange af erfaringer fra Danmark og Grønland, herunder Kommuneqarfik Sermersooq. Deltagerne har via øvelser erfaret hvorledes Familierådslagningsmodellen fungerer i praksis

Der var 28 deltagere til Samordner uddannelsen og der var 22 deltagere til Initiativtager kurset. De fleste byer fra hele Grønland havde alle repræsentanter med til begge kurser. Deltagere kommer fra socialforvaltningerne, familiecentre, skolerne og daginstitutioner.

Familierådslagningsmetoden er udviklet i New Zealand.

For yderligere informationer kan der tages kontakt til Ministersekretær Sina M. Kristiansen på tlf. 346949, mob. 539371, eller e-mail nimk@nanoq.gl