Nordisk Seminar om Senfølger af Seksuelle Overgreb

I forbindelse med Danmarks formandskab for Nordisk Ministerråd har Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold i Danmark, Socialstyrelsen i Danmark og Departementet for Familie, Ligestilling og Sociale Anliggender arrangeret Nordisk Seminar om Senfølger af Seksuelle Overgreb, som blev afholdt den 29. og 30 maj 2015 i Ilulissat.

Seminaret handlede konkret om voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen. Flere fagpersoner fra de nordiske lande fremlagde deres viden og erfaringer i området, hvor formålet var at højne vidensniveauet på senfølgerområdet og skabe netværk på tværs af de nordiske lande med henblik på, at udveksle viden og erfaring. Foruden fagpersoner deltog også embedsmænd i seminaret.

Naalakkersuisoq for Familie, Ligestilling og Sociale Anliggender Martha Lund Olsen sagde bl.a. under sin velkomsttale:

“Med dette nordiske seminar øges fokus på senfølger-området og det vigtige arbejde, der bliver udført på dette område. Derfor ser jeg også frem til et godt seminar, hvor vidensdeling, skabelse af tværkontinentale netværk og samarbejde er i fokus. For jeg mener, at vi alle har noget viden at byde ind med, således at vi sammen kan hjælpe mennesker med senfølger og sammen kan bekæmpe forekomsten af seksuelle overgreb!”

Der er i alt 43 deltagere fra de nordiske lande – Danmark, Sverige, Norge, Finland, Island og Grønland. Bl.a. deltager tre af psykologerne fra Rejseholdet.

Materialerne fra seminaret vil blive lagt på hjemmesiderne for Socialministeriet/Socialstyrelsen samt Naalakkersuisut.


For yderligere oplysninger, kontakt Ivalu Nørreslet på telefon +299 346034 eller e-mail ivno@nanoq.gl.