Royal Arctic Line A/S har den 13. maj afholdt generalforsamling.

Royal Arctic Lines 22. drifts år, var præget af den generelle usikkerhed om udviklingen i Grønland. Det samlede resultat før skat er forbedret med omkring 56 millioner. Fra et underskud på 20 millioner før skat i 2013 til et overskud på 36 millioner før skat i 2014.

Den positive udvikling i koncernens resultat skyldes flere faktorer, men en meget stram omkostningsstyring har bidraget med den væsentligste del af resultatfremgangen. Herudover har fragtrateforhøjelse bidraget med en stigning på cirka 22 millioner kroner i omsætning og dermed også indtjeningen. Endeligt er det lykkedes selskabet at øge aktiviteterne i den ikke koncessionerede forretning.

På generalforsamling blev der genvalg til hele bestyrelsen.

Det var derudover den sidste generalforsamling i en række af mange for den afgående direktør Jens Andersen, som har valgt at gå på pension og bliver afløst af Verner Hammeken i sommeren 2015.

”Det er glædeligt, at Royal Arctic Line har vendt sidste års underskud til et overskud og at selskabet fortsat har et stort fokus på omkostningerne. Herudover takker jeg den afgående direktør for et mangeårigt samarbejde. Personligt har du været en god ven og jeg har værdsat vores dialog gennem årene. Der skal også lyde et velkommen til den nye direktør og et velkommen hjem til Grønland” udtaler Formand for Naalakkersuisut Kim Kielsen.

Kontakt:

govsec@nanoq.gl