Greenland Oil Spill Response A/S har i dag afholdt generalforsamling

Udviklingen i Greenland Oil Spill Response har været præget af, at man stadig er i en opstartsfase. Der har ligeledes været mindre aktivitet end forventet, heriblandt færre olieefterforskningsaktiviteter offshore end tidligere år. Dette, samt en senere tildeling af nye olieefterforskningslicenser, har betydet færre indtægter end forventet.

Greenland Oil Spill Response har dog haft et travlt år med mange aktiviteter, hvor man blandt andet har afholdt eksterne kurser i olieforureningsbekæmpelse og -beredskab, hvilket har ført til at vidensniveauet omkring olieforureningsbekæmpelse generelt er blevet højnet i Grønland.

Greenland Oil Spill Response fik i 2014 et resultat på -228.587 kr. efter skat.

Der var genvalg til hele bestyrelsen.

”Det er glædeligt, at Greenland Oil Spill Response i et år med færre aktiviteter end forventet blandt andet har uddannet eget personale samt relevante beredskabsansvarlige til varetagelse af opgaver vedrørende oliespild op langs kysten i Grønland. Hvis uheldet skulle være ude har vi dermed mulighed for, at begrænse påvirkningen af vore smukke natur,” udtaler Formand for Naalakkersuisut Kim Kielsen.

 

 

For yderligere oplysninger kontakt govsec@nanoq.gl