Førtidspension: Kommunerne får tilført midler til at løfte sagsbehandling

Martha Lund Olsen

KANUKOKA har til KNR udtalt, at kommunerne ikke har tilstrækkeligt med sagsbehandlere til at revurdere førtidspensionister efter den nye lovgivning, ligesom foreningen er skeptisk ved udsigten til at skabe fleksjob i byer og bygder med stor ledighed.

”Udtalelsen ærgrer mig, da reformen lægger op til, at sagsbehandlingen i kommunerne bliver styrket med 3,2 millioner. Samtidig bliver der afsat yderligere 41 millioner kroner til at skabe fleksjobs. På den baggrund kan jeg ikke genkende billedet af, at kommunerne ikke har tilstrækkelige midler til at løfte opgaven”, udtaler Martha Lund Olsen, Naalakkersuisoq for det sociale område.

Martha Lund Olsen oplyser desuden, at hun har været i dialog med kommunerne om reformen, og at hun er klar til at indgå i videre drøftelser med henblik på i fællesskab at nå i mål med at revurdere potentielle førtidspensionister og etablere flere fleksjobs.

Ifølge Martha Lund Olsen er der i lovforslaget skabt sikkerhed for, at førtidspensionister med en restarbejdsevne i byer, hvor det er vanskeligt at skabe jobs, er sikret en fuld førtidspension, indtil der kan etableres et egnet jobtilbud:

”Jeg vil meget gerne slå fast, at ingen bliver ladt i stikken med en lavere førtidspension, end den de får i dag. Nogle førtidspensionister vil endda opleve en stigning i deres førtidspension”

Lovforslaget skal ses i sammenhæng med de øvrige reforminitiativer, som Naalakkersuisut arbejder på. Reformen af førtidspension skal følges op af en indsats for at skabe et mere rummeligt arbejdsmarked, hvor arbejdsgiverne i større udstrækning medvirker til at skabe jobs for borgere med nedsat arbejdsevne. Det samme gælder for Selvstyret, kommunerne og de selvstyreejede virksomheder.

”Vi bør gøre det til en standard i vores indkøbspolitik, at leverandører bliver forpligtet til at skabe fleksjob, voksenlærlingepladser, revalideringspladser o.l.  Disse klausuler i kontrakter har været en stor succes i andre lande”, fortæller Martha Lund Olsen.

For Naalakkersuisut er målet klart: Vores socialpolitik er målrettet de svageste, og derfor skal vi blive bedre til at hjælpe udsatte borgere med at flytte sig fra en tilværelse på passiv forsørgelse til et liv med aktiv deltagelse på arbejdsmarkedet og i samfundsudviklingen. Sådan sikrer vi, at udsatte grupper ikke bliver parkeret på sidelinjen permanent. Af selvsamme årsag skal fuld førtidspension kun være for de allersvageste i samfundet.

For førtidspensionisterne er der ifølge Martha Lund Olsen en lang række fordele ved at komme ind på arbejdsmarkedet.

”Jeg tror fuldt og fast på, at førtidspensionisterne med den nye reform vil få en bedre og mere stabil hverdag. Samtidig mener jeg, at det vil være sundt for deres børn med en mere stabil tilknytning til en daginstitution eller et skoletilbud. Forældre, der går på arbejde, er gode rollemodeller, og det kan bidrage til at nedbryde en negativ social arv. Lad os være fælles om at skabe bedre muligheder for vores førtidspensionister ved at skabe flere fleksjobs. Det fortjener de”, lyder opfordringen fra Martha Lund Olsen.

For yderligere information kan kontaktes: Sina Møller Kristiansen, Ministersekretær, Tlf.: 34 69 49, Direkte: 53 93 71, E-mail: nimk@nanoq.gl