Omfattende borgerinddragelse

Omfattende borgerinddragelse vedrørende anorthosit mineprojektet

Vittus Qujaukitsoq, Mala Kuko Høy og Borgmester Herman Berthelsen har nu gennemført en omfattende borgerhøring vedrørende anorthosit mineprojektet ved Qaqortorsuaq.

 

Sammen med Hudson Resources er der afholdt møder i Kangaamiut, Maniitsoq, Itilleq, Kangerlussuaq, Sarfannguit og Sisimiut.

Der har været et stort fremmøde til de mange arrangementer. Spørgsmål og kommentarer har dækket et bredt spektrum - lige fra hvordan projektet vil påvirke miljøforhold over fangstmuligheder til hvilke typer jobs, der vil være tilgængelige for den almindelige borger.

Andre temaer har drejet sig om hvordan grønlandske virksomheder kan blive underleverandører og om der vil blive etableret fonde til understøttelse af uddannelse, kultur, sport m.m.

Overordnet har miljøeksperterne fra DCE og Grønlands Naturinstitut bekræftet, at der er tale om et relativt ukompliceret projekt, som kun vil have en begrænset miljøeffekt.

Samlet set har der været en overvældende borgerstøtte til projektet.

Næste skridt er, at gennemgå høringssvarene, når høringsperioden afsluttes den 29. Maj, således at disse kan forelægges Naalakkersuisut sammen med selskabets ansøgning om en tilladelse til minedrift.

- Jeg ser frem til, at vi snart kan gå i gang med at forhandle en IBA aftale, som skal fastlægge projektets gevinster for Grønland. Naalakkersuisut vil sammen med Qeqqata kommune fokuserer på at sikre, at hovedparten af jobbene bliver besat af lokale, ligesom vi skal sikre at grønlandske virksomheder får del i kontrakterne om leverancer til projektet, siger Vittus Qujaukitsoq, og tilføjer:

- Jeg synes også, at vi skal bemærke, at befolkningen er meget optaget af at der skal betales royalty, når der udføres råstoffer. Det må give stof til eftertanke hos kritikerne, at Hudson Resources på møderne gav udtryk for at de var helt indforstået med betaling af en afgift til det grønlandske samfund. Vi nu er på vej med etablering af mine nummer to inden for kort tid, som indeholder royalty betaling.

Se billeder fra borgermøderne.

For nærmere information kontakt informationschef Paornánguaq Kleist på mobil +299 559424 eller e-mail paok@nanoq.gl.