Implementering af fælleserklæringen mellem Island og Grønland

Fredag den 8. maj 2015 mødtes Direktøren for Udenrigsanliggender - sammen med Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse, Departementet for Sundhed, Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel - med islandske repræsentanter fra Udenrigsministeriet, Ministeriet for fiskeri og landbrug samt Islands General Konsulat, i Nuuk.

Det bilaterale samarbejde mellem Island og Grønland er gennem de sidste år styrket. Blandt andet undertegnelsen af fælleserklæringen i november 2013, understreger viljen til et stadigt stærkere samarbejde mellem Island og Grønland.

Den islandske delegations besøg gav anledning til at følge op på fælleserklæringen, ved konkret videredrøftelse af en række prioriterede samarbejdsområder, identificeret i fælleserklæringen.

Til mødet drøftedes bl.a. muligheden for øget samarbejde på veterinærområdet, med det formål at lette udvekslingen af handel med fødevarer. Endvidere drøftedes EU, herunder den igangværende revidering af EU’s sælforordning, samt arbejdet i Arktisk Råd og Vestnordisk Råd. Slutteligt var der enighed om, at styrke samarbejdet indenfor fiskeri, sundhed og handel.

Udenrigsdirektoratet er meget tilfreds med hvordan dagen er forløbet og ser frem til et intensiveret samarbejde med Island over de kommende år.

 

Som opfølgning på fælleserklæringen, er næste højniveaumøde på embedsmandsniveau sat til at finde sted i foråret 2016.

 

For yderligere kontakt via:

Direktør Kai Holst Andersen, Udenrigsdirektoratet, mobil nr.: 55 33 31