Godt i gang

I denne uge lancerer Forsoningskommissionen en landsdækkende oplysningskampagne. Seere på TV vil kunne glæde sig til at se forsoningskommissionens nye TV-spot, der første gang vil blive vist i KNR-TV i denne uge.

”Vi har fra vores første kommissionsmøde besluttet at lave oplysningskampagne for at skabe større forståelse og synlighed om kommissionsarbejdet. Forsoningsarbejdet tager udgangspunkt i befolkningen og en bred befolkningsinddragelse er derfor en vigtig del i arbejdet. Folk skal kunne følge med og bidrage til forsoningsprocessen. Vi ser derfor TV-spotten som en vigtig del af inddragelsen af borgerne lige som andre oplysningstiltag vi har igangsat via kommissionens hjemmeside, radiointerview og indstiksavis.” Udtaler Jens Heinrich i forbindelse med lanceringen af oplysningskampagnen.

Det nye TV-spot, som er en del af kommissionens oplysningstiltag vil blive vist på KNR-TV og vil også kunne ses på Forsoningskommissionens hjemmeside. Kommissionen har i samarbejde med ÀnorâK  Films produceret kommissionens TV-spot med musik leveret af Nanook.

Se også Forsoningskommissionens TV- spot på kommissionens hjemmeside

www.saammaatta.gl