Anda holdt møde med Karsten Dybvad fra Dansk Industri

Anda Uldum har holdt møde med Karsten Dybvad, administrerende direktør for Dansk Industri (DI), hvor de talte om landets økonomi, reformarbejdet og hvordan danske virksomheder og investorer kunne bidrage med opbygning af vores erhvervsudvikling.

”Det var et godt og konstruktivt møde, hvor vi fik drøftet en lang række aktuelle emner, blandt andet hvordan vi i fællesskab kan få sat skub i erhvervsudviklingen ”, siger Anda Uldum, Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer og oplyser, at de har aftalt at mødes igen i løbet af i år.

Under mødet blev Anda inviteret som taler til en DI-konference i oktober, der handler om Grønlands råstoffer.