Forlængelse af jagtperiode for hvalros i Qeqqata Kommunia

Medlem af Naalakkersuisut for Fiskeri, Fangst og Landbrug Karl-Kristian Kruse har godkendt, at Qeqqata Kommunia får dispensation om udvidelse af jagttiden for den Vestgrønlandske vinterbestand af hvalros der forlænges til og med 15. maj. Dispensationen gælder kun for 2015.

 

For den Vestgrønlandske vinterbestand er jagttiden i perioden 1. marts til 30. april, begge dage inkl. Vestgrønlandske vinterbestand er geografisk afgrænset fra 66° N (sydkanten af Søndre Strømfjords munding) og 70° 30’ N (nordvestspidsen af Hareøen).

 

Indtil d. 21. april 2015 var der kun blevet nedlagt 18 hvalrosser i forvaltningsområdet.

 

Qeqqata Kommunia ved Levende Ressourceudvalget har ansøgt om forlængelse af jagttiden for hvalros i Qeqqata Kommunia til udgangen af maj måned. Baggrund er at havisen ikke var brudt op, ligesom byen har været ramt af dårligt vejr under sæsonen, hvorfor jagten har været meget begrænset.

Baggrunden er også at kødforsyningen i disse dage er meget begrænset og i området er der for tiden stort set ikke sæler og der forekommer stadig spredt havis i området hvor fangerne ikke tør sejle ind mellem isflagerne. Sammenholdt med det dårlige har det gået udover kødforsyningen.

 

”Så længe hvalroskvoten for Qeqqata Kommunia ikke overskrides kan jeg godkende forlængelse af jagttiden for hvalros til og med 15. maj samt mindst mulig forstyrrelse for hvalrosserne”, meddeler Karl-Kristian Kruse.

  

Nærmere information kan fås ved henvendelse hos Afdelingschef:

 

Amalie Jessen

Toqq/direkte 345304

amalie@nanoq.gl