Vellykket tur til EU om sælskindssag

Sælskindsprodukter

Naalakkersuisoq for Fiskeri-, Fangst- og Landbrug Karl-Kristian Kruse og KNAPK’s formand Henrik Sandgreen var på kampagnerejse i Bruxelles mellem 14. og 16. april 2015 for at mødes med EU relevante udvalgsrapportører, EU’s formandskab som er Letland og danske EU Parlamentsmedlemmer samt andre aktører, der arbejder med revision af EU's forbud mod sælprodukter.

Jeg er taknemlig for den åbne modtagelse jeg har oplevet under min rejse, hvor mine budskaber blev velmodtaget, understreger Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug Karl-Kristian Kruse.

Naalakkersuisoq-medlemmet er godt tilfreds med det gode samarbejde både med Danmark og med det lettiske EU formandskab, som har en vis forståelse for Danmarks og Grønlands sag grundet begrænset sælfangst i Østersøen, der også berøres af EU Kommissionens ændringsforslag. EU Formandskabet har fremlagt deres tekstændringsforslag til Kommissionens tekst, og forslaget afspejler klart Danmarks og Grønlands ønsker.

Grønlands og Danmarks input er specielt tydeligt i forslagets artikel 3.1 vedrørende betingelserne for placering af sælprodukter på det europæiske marked i henhold til fangstmetoder og dyrevelfærd.

Desværre er der ikke blevet ændret på Kommissionens forslag til artikel 3.5, som giver EU Kommissionen ret til at afvise produkter, såfremt det formodes, at der drives kommerciel sælfangst.

Men vi arbejder videre med sagen, siger Karl-Kristian Kruse.

Jeg har under mine møder understreget vigtigheden af en forsvarlig, økosystembaseret forvaltning af alle levende ressourcer. Det stigende antal sæler i vores have er de største konkurrenter, vores fiskere og fangere har. Derfor er der ellers ingen grund til forbud, understreger Karl-Kristian Kruse.

EU har besluttet sig for at fastholde forbuddet og er i gang med at revidere undtagelserne.

Det er Naalakkersuisuts vigtigste mål at undgå at disse undtagelser skader yderligere på vores sælskindssalg, og at disse ikke fører til ændrede forhold for sælfangerne, siger Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug Karl-Kristian Kruse.

Naalakkersuisoq-medlemmet følger tæt på sagens udvikling og har givet, og vil fortsat give de nødvendige input, således Danmark og Grønland kan opnå de bedste resultater.

Jeg må understrege, at vi har at gøre med mangeårige og fasttømrede følelsesbaserede argumenter fra sælfangstmodstandernes side. Jeg har derfor inviteret dem til orienteringsrejse til Grønland, således EU beslutningstagere med egne øjne kan se realiteterne, siger Karl-Kristian Kruse.


Processen i sagen:

Processen kører i et parallelt forløb i henholdsvis Ministerrådet og Europa Parlamentet (EP), da sagen kræver en fælles beslutningsprocedure (co-decision). Når begge institutioner har fremlagt deres forslag, vil en forhandling mellem de to foretages i juni.

1) 23. april udvalgsmøde for at gennemgå EU Formandskabets ændringsforslag

2) Udvalgsmøder 28. april og den 6. maj 2015

3) Møde henholdsvis i miljøarbejdsgruppen og komiteen for Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse (IMCO) den 28. Maj 2015

4) Udvalgsafstemning i Europaparlamentet d. 4. juni

5) Endelig beslutning vedr. teksten i COREPER I (ministerråd) i juni 2015.

6) WTO’s frist for ændring d. 18. oktober 2015, således EU regulativ er WTO-medholdelig.


Kontaktperson: Amalie Jessen, Afdelingschef, Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug. E-mail: amalie@nanoq.gl.