Stenbiderfiskeri i forvaltningsområder

Fremover vil det vestgrønlandske fiskeri efter stenbiderrogn være inddelt i forvaltningsområder med en maksimal fiskeriperiode på 47 dage og en særskilt kvote i de enkelte områder. Fiskeriet indstilles, enten når kvoten er opfisket, eller senest når de 47 dage er gået.

Startdatoer
Fiskeriet efter stenbider starter fredag den 10. april i forvaltningsområderne 1F og 1E og mandag den 13. april i 1D og 1C. Fiskeriet sker i overensstemmelse med forvaltningsplanen for stenbiderfiskeriet, som blev vedtaget af Naalakkersuisut i 2014.

Kvoter
I forvaltningsområde 1F er den afsatte kvote på 114 tons stenbiderrogn, i 1E er kvoten på 165 tons, i 1D er kvoten på 522 tons, og i 1C er kvoten på 267 tons. Den samlede kvote for hele Vestgrønland er 1.500 tons stenbiderrogn fordelt på seks forvaltningsområder.

Sidste indhandlingsdag
I forvaltningsområderne 1F og 1E er sidste mulige indhandlingsdag tirsdag den 26. maj, med mindre kvoten opfiskes tidligere. I så fald meldes en ny dato ud. I 1D og 1C er sidste indhandlingsdag fredag den 29. maj, medmindre kvoten opfiskes tidligere. Eventuelle uopfiskede kvotemængder overføres til andre forvaltningsområder. 

Forvaltningområder

For yderligere oplysning kontakt kontorchef, Jóhanna Lava Køtlum, Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug tel. +299 34 50 00