50 millioner kroner i besparelser er fundet

Blomst

Naalakkersuisuts mål var at finde 50 millioner kroner årlige i besparelser på Finansloven for 2015 inden 2. behandling af Finansloven. Nu er vi i mål. Forslag til besparelser er fundet.

Alle områder bidrager med besparelser. Efter aftale er der udarbejdet en fordelingsnøgle, hvor meget hver Naalakkersuisoq skal spare under sit område. I den sammenhæng skal områderne som uddannelse og sundhed spare mindre end de øvrige områder, idet de er udsat for et stigende udgiftspres, da efterspørgslen efter deres ydelser stiger.

”Jeg er yderst tilfreds med, at alle medlemmer af Naalakkersuisut har udvist vilje til at finde de fornødne besparelser, så vi når det mål, vi har sat os”, lyder det tilfreds fra Anda Uldum, Naalakkersuisoq for Finanser, og supplerer:

”Vores udgangspunkt har været, at besparelserne skal være fair og nænsomme. Det synes jeg, at det er lykkes fuldt ud. De mange millioner i besparelser er spredt ud på knap 80 hovedkonti. Det indikerer, at mange hovedkonti bidrager med et beskedent beløb, og dermed forrykker det ikke den sociale balance”.

Ifølge Naalakkersuisoq for Finanser er der ikke tale om, at vi har benyttet grønthøstermetoden, men at vi har sparet selektivt på de områder, hvor man bedst kan tåle det.

I begyndelsen af næste uge har Naalakkersuisoq for Finanser indkaldt partiernes finansordførere til videre forhandlinger om finanslovsforslaget 2015 frem mod 3. behandlingen.

 

Med venlig hilsen

Anda Uldum, Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer
Yderligere information: Kontakt pressekoordinator Martin Christiansen, mobil: +299 22 15 33