Qaasuitsup Kommunia midlertidigt under skærpet tilsyn

Qaasuitsup Kommunia fik i forbindelse med kommunesammenlægningen i 2009 en kassekredit på 60 millioner kroner, der efter aftalen skulle betales tilbage i 2015. Kommunen har grundet sin økonomiske situation ønsket at udskyde gældsafviklingen og har indgået en aftale med Finansdepartementet omkring dette.

”Vi er enige om, at det er vigtigt, at gælden afvikles hurtigst muligt, så de nye kommuner ved en kommunedeling ikke skal belastes af denne byrde fra starten”, siger Anda Uldum.

Ifølge Anda Uldum betyder aftalen, at kommunen stadigvæk har sin handlefrihed – indenfor de aftalte rammer – til at disponere over deres økonomi, som de ønsker.

”Qaasuitsup Kommunia tager det midlertidige skærpede tilsyn omkring nedbringelsen af vores kassekredit meget alvorlig. Vi havde håbet på, at Selvstyret ville godkende den plan for nedbringelse af gælden, som vi fremlagde, men vi indretter os naturligvis efter deres ønsker. Jeg finder det i denne sammenhæng meget vigtigt at understrege, at dette tiltag ikke har sammenhæng med de meget fejlagtige skriverier i visse aviser om påstået ’regnskabsrod”, udtaler Ole Dorph, Borgmester i Qaasuitsup Kommunia.

Aftalen betyder, at kommunen får mere tid til at nedbringe gælden, der dog så vidt muligt skal søges nedbragt indenfor kommunalbestyrelsens nuværende valgperiode og medfører, at kommunen indtil videre er under skærpet tilsyn.

”Det skærpede tilsyn og den indgåede aftale er nyttige redskaber, når kommunalbestyrelsen skal styrke økonomistyringen, sikre en holdbar økonomisk udvikling og nedbringe den kommunale låntagning. Jeg er glad for, at der er en fælles forståelse mellem borgmesteren og mig”, siger Anda Uldum, Naalakkersuisoq for Finanser.

Yderligere information:

Ministersekretær Ejner Grønvold, mobil: 34 52 12, e-mail: ejner@nanoq.gl

Administrerende Direktør Hans Eriksen, mobil: 94 78 02, e-mail: hae@qaasuitsup.gl