Ansøgning til fiskeri efter pelagiske arter

Selskaber har mulighed for at indsende ansøgning til fiskeri efter makrel og andre pelagiske arter. Makrelkvoten i Østgrønland er på 85.000 tons. Kvoterne  er i prioriteret rækkefølge.

I det første prioriterede kvote, som er på 55.000 tons, kan selskaber med egne grønlandske fartøjer fiske mindst 35.000 tons, mens de resterende 20.000 tons kan fiskes med indchartede fartøjer.

Den næste i rækken af prioriterede kvoter, som er på 30.000 tons, kan selskaber, der kan dokumentere, at der i udstrakt omfang indgår personer i ejerkredsen, som besidder en aktiv licens til kystnært licens og/eller til selskaber, der kan påvise, at de har oplært grønlandske besætningsmedlemmer i det pelagiske fiskeri, kan fiske 30.000 tons makrel.

Selskaber i anden prioritet skal som minimum påvise følgende kriterier:

  • Der skal være tale om et selskab, som er CVR-registreret, og som opfylder Fiskerilovens bestemmelser om ejerskab. Hvis selskabet er under stiftelse, skal der fremsendes dokumentation herfor - dvs. som minimum skal en stiftende generalforsamling være afholdt, før tilsagn bliver givet.
  • Selskabet skal ikke være såkaldt ’stråmandsvirksomhed’ i henhold til fiskerilovens paragraf seks.
  • Der skal stilles anfordringsgaranti/bankgaranti for betaling af makrelafgiften, og den skal enten være uden udløbsdato eller minimum gælde til og med første kvartal af 2016.
  • Indchartrede fartøjer skal være hjemmehørende i et NEAFC- eller NAFO-land eller et land, der er godkendt i NEAFC som Cooperating Non-Contracting Party.
  • Der skal fremsendes kopi af alle charteraftaler samt målebrev og nationalitetsbevis for de indchartrede fartøjer.
  • Tildelingen til de enkelte selskaber eller fartøjer sker på baggrund af konkret sagsbehandling af ansøgning og vurdering af efterlevelse af ovenstående kriterier.

Sild
Sildekvoten forbeholdes grønlandske fartøjer. Fiskeriet forvaltes uden mængdebegrænsning indenfor den fastsatte kvote.

Blåhvilling
Alle fartøjer, der får en makrellicens, kan også få en licens til fiskeri efter blåhvilling. Fiskeriet forvaltes uden mængdebegrænsning indenfor den fastsatte kvote. Der stilles dog krav til forsøgsfiskeri efter blåhvilling for indchartrede fartøjer, se nedenfor.

Indchartrede fartøjer
Indchartrede fartøjer, der får makrellicens, skal udføre forsøgsfiskeri efter makrel i Vestgrønland eller forsøgsfiskeri efter blåhvilling i mindst otte sammenhængende fiskedage inden 50 procent af den tildelte kvotemængde er opfisket. Derudover skal de indchartede fartøjer være hjemmehørende i et NEAFC- eller NAFO-land eller et land, der er godkendt som associeret til NEAFC (Cooperating Non-Contracting Parties).

Deadline for ansøgninger
Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug har allerede modtaget mange ansøgninger. Dog er der fremdeles mulighed for at indsende ansøgninger til fiskeri efter makrel og andre pelagiske arter eller ændre allerede indsendte ansøgninger. Ansøgningsfristen er den 22. april 2015.

 

Naalakkersuisut godkendte den 7. april 2015 kriterierne for tildeling af makrelkvote for 2015 og kriterier for tildeling af kvoter af sild og blåhvilling.

Kontaktperson: Kontorchef i Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, Jóhanna Lava Køtlum, email: jool@nanoq.gl

Ansøgningsskema (Pdf)

Ansøgningsskema (wordfil)