Den politiske aftale om miljøafbødende foranstaltninger ved Dundas

Det fremgår, af den politiske aftale vedrørende Dundas som daværende Naalakkersuisoq for miljø Anthon Frederiksen indgik i 2011, at spørgsmålet om statslig finansiering af de miljørelaterede aktiviteter ikke kan rejses igen.

I 2011 indgik daværende medlem af Naalakkersuisut for Indenrigsanliggende, Natur og Miljø Anthon Frederiksen en politisk aftale mellem Grønland og Danmark angående gennemførelsen af miljøafbødende foranstaltninger på to gamle lossepladser ved Dundas. Oprydningsarbejdet blev igangsat i september 2012, og selve arbejdet med de miljøafbødende foranstaltninger blev afsluttet september 2013. Det fremgår, af den politiske aftale som daværende Naalakkersuisoq for miljø Anthon Frederiksen indgik i 2011: ”Aftalen afslutter de miljømæssige aspekter af sagen om tilbagegang af Dundas til Grønland og spørgsmålet om statslig finansiering af miljørelaterede aktiviteter kan ikke rejses igen”.
I 2013 fandt daværende Naalakkersuisut at etableringen af et varigt deponi til den forurenede jord var en miljømæssig acceptabel løsning i overensstemmelse med intentionerne i den politiske aftale. Hensigten bag den politiske aftale er at få affaldet væk fra kysten og havmiljøet, og deponiet er i overensstemmelse hermed placeret i et område væk fra havmiljøet, hvor der i forvejen er deponeret andre affaldsfraktioner.

Den forurenede jord er deponeret så dybt under terræn at permafrostspejlet hæver sig op til niveau over den forurenede jord. Den forurenede jord er således en stor isklump ca. 1,5 meter under terræn. Den dybe placering sikrer, at det forurenede jord heller ikke tør i sommermånederne. Deponeringen er samtidig udført således, at den er tilpasset terrænet og området er efterladt harmonisk og pænt.

”Det er vigtigt at bemærke, at der er indgået en politisk aftale om miljøafbødende foranstaltninger – foranstaltninger som skal afbøde påvirkningerne af miljøet – men som på intet tidspunkt har omhandlet en fuldstændig fjernelse af alt affald fra området. Som den nuværende Naalakkersuisoq for Natur, Miljø og Justitsområdet finder jeg det vigtigt, at vi ved lignende oprydninger i fremtiden ikke indgår politiske aftaler, hvor vi overtager selve oprydningsopgaven. Oprydningen bør i stedet være forurenerens ansvar, indtil oprydningen er helt gennemført.

Det er uheldigt, at daværende Naalakkersuisoq Anthon Fredriksen valgte at indgå en sådan politisk aftale, men sket er sket, og det tidligere Naalakkersuisut har så valgt deponeringsløsningen ud fra hensyn til både miljø, økonomi og hvad der var praktisk muligt. Jeg vil som Naalakkersuisoq for Miljø arbejde for, at der i fremtiden ikke indgås politiske aftaler, hvor Grønland overtager selve oprydningsopgaven og ansvaret.” udtaler Naalakkersuisoq for Natur, Miljø og Justitsområdet Mala Høy Kúko.

For yderligere oplysninger kan kontaktes konstitueret departementschef Mette Skarregaard Pedersen mesp@nanoq.gl eller ring på + 299 345122.