Gennemførslen af de miljøafbødende foranstaltninger ved Dundas

Stemningsbillede af Indlandsisen

Naalakkersuisoq for Natur, Miljø og Justitsområdet Mala Høy Kúko mener, at det er vigtigt, at Grønland fremadrettet ikke indgår politiske aftaler, hvor Grønland overtager ansvaret for amerikanske eller danske efterladenskaber i det Grønlandske miljø.

I 2011 indgik det daværende medlem af Naalakkersuisut for Indenrigsanliggende, Natur og Miljø Anthon Frederiksen en politisk aftale mellem Grønland og Danmark angående gennemførelsen af miljøafbødende foranstaltninger på to gamle lossepladser ved Dundas. Oprydningsarbejdet blev igangsat i september 2012, og selve arbejdet med de miljøafbødende foranstaltninger blev afsluttet september 2013.

Oprydningen er gennemført i overensstemmelse med den politiske aftale, på nær at jord kategoriseret som ”Farligt affald” ikke er blevet sendt til Danmark, men i stedet er blevet deponeret lokalt på Dundas i et egnet område væk fra havmiljøet. Årsagen hertil var et EU-direktiv, som ikke tillader indførslen af jord til EU pga. risikoen for spredning af andre plantearter. Departementets rådgiver var i kontakt med NaturErhvervstyrelsen i Danmark vedr. forsendelse af jord til Danmark. NaturErhvervstyrelsen meddelte i juni 2013, at jord fra Grønland er omfattet af forbud mod import. Forbuddet er beskrevet i bilag 3, pkt. 14 i bekendtgørelse nr. 1301 af 17. december 2012 om import af planter og planteprodukter mv. 

Den forurenede jord er deponeret under permafrostspejlet, og der er taget højde for eventuelle klimaforandringer. Denne løsning blev anbefalet af departementets konsulent som værende miljømæssigt forsvarlig, og løsningen er i overensstemmelse med intensionerne i den politiske aftale fra 2011, som daværende medlem af Naalakkersuisut for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø Anthon Frederiksen valgte at indgå. 

”Som den nuværende Naalakkersuisoq for Natur, Miljø og Justitsområdet finder jeg det vigtigt, at vi ved lignende oprydninger i fremtiden ikke indgår politiske aftaler, hvor vi overtager selve oprydningsopgaven. Oprydningen bør i stedet være forurenerens ansvar, indtil oprydningen er helt gennemført. Idet så store oprydningsopgaver altid vil være forbundet med en række usikkerhedsparametre, og dermed vil være for risikable at overtage ansvaret for. Ved at lade forureneren stå for oprydningen sikrer man sig også mod at Selvstyret kommer til at hænge på ekstraregninger i forbindelse med oprydninger.” udtaler Naalakkersuisoq for Natur, Miljø og Justitsområdet Mala Høy Kúko.

 

For yderligere oplysninger kontakt Konstitueret Departementschef Mette Skarregaard Pedersen +299 345122

Dundas aftale 2011

Dundas Miljøtilsynsrapport med bilag

Miljøgodkendelse af permanent deponi på Dundas

Miljøgodkendelse af miljøafbødende foranstaltninger på Dundas

1 års eftersyn Dundas

Svar til Anthon Frederiksen