Ansøgningsfristen til makrelkvoten er forlænget

Ansøgningsfristen for makrelkvoten er forlænget til den 6. maj 2015.

Selskaber har mulighed for at indsende ansøgning til fiskeri efter makrel og andre pelagiske arter. Makrelkvoten i Østgrønland er på 85.000 tons. Kvoterne er i prioriteret rækkefølge.

I det første prioriterede kvote, som er på 55.000 tons, kan selskaber med egne grønlandske fartøjer fiske mindst 35.000 tons, mens de resterende 20.000 tons kan fiskes med indchartede fartøjer.

Den næste i rækken af prioriterede kvoter, som er på 30.000 tons, kan selskaber, der kan dokumentere, at der i udstrakt omfang indgår personer i ejerkredsen, som besidder en aktiv licens til kystnært licens og/eller til selskaber, der kan påvise, at de har oplært grønlandske besætningsmedlemmer i det pelagiske fiskeri, kan fiske 30.000 tons makrel.

55.000 tons makrel tildeles selskaber, som har egne grønlandske fartøjer. Naalakkersuisut prioriterer de selskaber, der allerede har egne fartøjer og således kan sikre en helårs beskæftigelse for besætningsmedlemmerne.

30.000 tons makrel tildeles selskaber, som kan dokumentere en bred lokal forankring af personer, som besidder en aktiv licens til kystnært fiskeri og/eller til selskaber, der kan påvise, at de har oplært grønlandske besætningsmedlemmer i det pelagiske fiskeri.

Selskaber i anden prioritet skal som minimum påvise følgende kriterier:

  • Der skal være tale om et selskab, som er CVR-registreret, og som opfylder Fiskerilovens bestemmelser om ejerskab. Hvis selskabet er under stiftelse, skal der fremsendes dokumentation herfor - dvs. som minimum skal en stiftende generalforsamling være afholdt, før tilsagn bliver givet.
  • Selskabet skal ikke være såkaldt ’stråmandsvirksomhed’ i henhold til fiskerilovens paragraf seks.
  • Der skal stilles anfordringsgaranti/bankgaranti for betaling af makrelafgiften, og den skal enten være uden udløbsdato eller minimum gælde til og med første kvartal af 2016.
  • Indchartrede fartøjer skal være hjemmehørende i et NEAFC- eller NAFO-land eller et land, der er godkendt i NEAFC som Cooperating Non-Contracting Party.
  • Der skal fremsendes kopi af alle charteraftaler samt målebrev og nationalitetsbevis for de indchartrede fartøjer.
  • Tildelingen til de enkelte selskaber eller fartøjer sker på baggrund af konkret sagsbehandling af ansøgning og vurdering af efterlevelse af ovenstående kriterier.

Kontaktperson: Jóhanna Lava Køtlum, kontorchef, Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug. E-mail: jool@nanoq.gl