Advokatundersøgelse

Advokatsamfundet har i dag fremsendt en udtalelse til de advokater, som har anmodet Advokatrådets Responsumudvalg om at besvare spørgsmålet, om det vil være i strid med de advokatetiske regler at advokat Ole Spiermann fra Bruun & Hjejle fortsætter en uvildig advokatundersøgelse i sagen om udbud af servicekontrakten for Pituffik.
I udtalelsen sammenfattes det, at Responsumudvalget ikke finder at der er grundlag for at fastslå, at der foreligger en interessekonflikt eller nærliggende risiko herfor, såfremt Ole Spiermann fortsætter advokatundersøgelsen. Udtalelsen fra Advokatsamfundets Responsumudvalg kan ses her.
Ole Spiermann har på denne baggrund oplyst at advokatundersøgelsen vil fortsætte. Det er fortsat forventningen at resultatet af undersøgelsen vil kunne foreligge i juni 2015.

For yderligere oplysninger, kontakt informationschef Paornánguaq Kleist på telefon +299 34 50 00 eller e-mail paok@nanoq.gl.