Borgermøde Qeqqata Kommunia

Naalakkersuisut inviterer hermed interesserede borgere i Qeqqata Kommunia til borgermøder vedrørende Hudson Resources ansøgning om udnyttelse af Anorthosit-forekomsten ved Qaqortorsuaq.

Borgermøderne vil blive afholdt på følgende steder på følgende datoer:

Dato Tid By/bygd Sted 
8. maj  Kl. 12.30 – 15.30  Kangaamiut  Forsamlingshus
8. maj Kl. 19.00  Maniitsoq  Hotel Maniitsoq 
9. maj  Kl. 11.30 – 14.30  Itilleq  Forsamlingshus 
9. maj  Kl. 19.00  Kangerlussuaq  Idrætshallen 
10. maj  Kl. 11.00 – 14.00  Sarfannguit  Forsamlingshus 
10. maj  Kl. 19.00  Sisimiut  Råstofskolen 

De offentlige borgermøder bliver afholdt af myndighederne i forbindelse med, at høringsmaterialet er blevet offentliggjort og sendt i offentlig høring på Selvstyrets hjemmeside.

Borgermøderne er tilrettelagt med henblik på at give borgerne mulighed for at få projektet præsenteret og efterfølgende stille spørgsmål til projekthaveren, myndighederne og uafhængige eksperter på området. 

Der vil være deltagelse af borgmester for Qeqqata Kommunia, Hermann Berthelsen, Viceborgmester og formand for råstof-og infrastrukturudvalget i Qeqqata Kommunia, Gedion Lyberth, Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer, Andreas René Uldum, Naalakkersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Udenrigsanliggender, Vittus Qujaukitsoq og Naalakkersuisoq for Miljø, Natur og Justist, Mala Høy Kúko, samt repræsentanter fra Nationalt Center for Miljø og Energi ved Århus Universitet, Grønlands Naturinstitut og Hudson Ressources.

Borgermøderne vil blive afholdt på grønlandsk og dansk.

 

Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga

Med venlig hilsen

Andreas René Uldum
Vittus Qujaukitsoq
Mala Høy Kúko