Vigtige skridt for turismeerhvervet

I indeværende uge er to centrale forslag blevet vedtaget af Inatsisartut. Det betyder, at Grønland allerede i indeværende år forbedrer rammerne for krydstogtssejlads betragteligt – ved en omlægning af krydstogtspassagerafgiften – der nu er sænket til Islandsk niveau.

Vi er nødt til at styrke Grønlands konkurrencedygtighed for at imødegå det fald, der har været i antallet af krydstogtspassagerer de seneste år, udtaler Naalakkersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel Vittus Qujaukitsoq og fortsætter; første skridt er denne afgiftsnedsættelse, der senere på året vil blive fulgt op med en handleplan som del af den kommende turismestrategi.

Naalakkersuisut sætter i det hele taget fokus på rammebetingelserne for turismeudviklingen i denne tid. Også sammenlægningen af de to love om koncessioner til turismeaktiviteter – hhv turismekoncessionsloven og lov om koncessioner til sportsfiskeri er nu færdigbehandlet. Dette betyder, at der nu er én samlet koncessionslov for turisme, hvilket letter administrationen for ansøgerne betragteligt.

Jeg anser udlægningen af arealer til turismekoncessioner som en af hjørnestenene i tiltrækningen af investeringer i turismeudviklingen, siger Vittus Qujaukitsoq, og fortsætter; det er naturligt at investorer ønsker at sikre investeringen bedst muligt, dette vil være muligt med en turismekoncession. Der påhviler nu kommunerne at få udlagt arealer i kommuneplanerne, som kan sendes i udbud.


For yderligere kommentarer fra Naalakkersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Udenrigsanliggender Vittus Qujaukitsoq, Kontakt: ministersekretær Thomas Kjærgaard +299 58 08 58 e-mail thkj@nanoq.gl.