Naalakkersuisuts nye whistleblower-ordning

Ingen nepotisme og mere gennemsigtighed. Det er målet med Naalakkersuisuts nye whistleblower-ordning, som i dag er blevet godkendt på et møde i Naalakkersuisut.

Konkret betyder det, at hvis en medarbejder opdager noget muligt ulovligt, kan vedkommende henvende sig via et IT system og fuldstændigt anonymt til Økonomi- og Personalestyrelsen. Henvendelsen bliver derefter vurderet hvorvidt der er grundlag for en videre undersøgelse. Hvis det er tilfældet overlades sagen til en departementschef, der skal iværksætte en undersøgelse på baggrund af den fremsendte oplysning.

"Det er et stort fremskridt for gennemsigtighed i Selvstyret, at vi i dag har besluttet at indføre en whistleblower-ordning, der giver medarbejderne mulighed for anonymt at videregive oplysninger om mulige ulovlige aktiviteter i administrationen”, siger en tilfreds Anda Uldum, Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer, der understreger, at han ikke har mistanke om, at der foregår noget ulovligt i Selvstyrets administration.

Whistleblower-ordningen er et supplement til de øvrige muligheder, som medarbejderne har adgang til at benytte. Her tænkes der blandt andet på tillidsmandssystemet eller sikkerheds- og samarbejdsorganisationen.

I radioavisen tirsdag den 24. april fremgik det, at det ifølge Transparency Greenland stadigvæk er uklart, hvorvidt Naalakkersuisut har tænkt sig at indfri sit løfte om at indføre en whistleblower-ordning.

Kommentaren undrer Naalakkersuisut, idet forslaget til en whistleblower-ordning har været i høring – også hos Transparency Greenland.

Yderligere information: Kontakt pressekoordinator Martin Christiansen, mobil: 221533