Nordiske ministre anerkender vigtigheden af arktisk biodiversitet

Naalakkersuisoq for Natur, Miljø og Justitsområdet, Mala Høy Kúko, har netop været til sit første møde med sine nordiske ministerkolleger i Nordisk ministerråd for Miljø. Mødet fandt sted på Nationalmuseet i København mandag d. 27. april.

På foranledning af Grønland drøftede de nordiske miljøministre Arktisk Råds rapport ’Evaluering af Arktisk Biodiversitet’ (EAB), der sammenfatter tilstanden og udviklingen for naturen i Arktis. En af hovedbudskaberne fra rapporten er, at de pågående klimaforandringer er den største trussel mod naturen i Arktis. Samtidig kommer rapporten med en række anbefalinger til, hvordan der kan arbejdes med beskyttelse af naturen i Arktis i samspil med en bæredygtig udnyttelse af de levende ressourcer.

Drøftelserne mundede ud i en fælles politisk udtalelse fra de nordiske miljøministre, der blandt andet udtrykker stor tilfredshed med, at man i regi af Arktisk Råd, har udarbejdet en handlingsplan for opfølgning af anbefalingerne. Udtalelsen kan findes på Nordens hjemmeside.  

Naalakkersuisoq Mala Høy Kúko glæder sig over, at hans nordiske kollegaer støtter op om opfølgningen på rapporten:

”Jeg har sammen med mine nordiske ministerkolleger drøftet nogle af de væsentlige fælles udfordringer som vi står overfor på natur, miljø og klimaområdet. Den diskussion vi har haft om opfølgningen på EAB’en understreger, at vi i Norden står sammen om at anderkende vigtigheden af den arktiske biodiversitet, og at vi prioriterer gennemføre handlingsplanen fra Arktisk Råd til gavn for naturen”.

Formandskabet for Nordisk Ministerråd roterer hvert år mellem de nordiske lande. I år har Kongeriget Danmark formandsskabet. Det danske formandskab planlægges i dialog med Færøerne og Grønland. Et af de fire prioriterede emner i kongeriget Danmarks formandsskabsprogram er netop Arktis.

Sammenfatningen af Arktisk Råds rapport ’Evaluering af Arktisk Biodiversitet’ findes på Naalakkersuisuts hjemmeside på grønlandskdansk og engelsk.

Inden miljøministermødet mødtes Naalakkersuisoq Mala Høy Kúko og Miljøminister Kirsten Brosbøl til et separat møde.

”På mødet med den danske miljøminister Kirsten Brosbøl fremhævede jeg overfor ministeren, at efterladenskaber i naturen er en af mine mærkesager. Det sender et helt forkert signal om manglende miljøbevidsthed og ansvarlighed – at gamle militære efterladenskaber bare får lov til at ligge og flyde i vores enestående natur”, udtaler Naalakkersuisoq for Natur, Miljø og Justitsområdet Mala Høy Kúko.

 

For yderligere information kan konstitueret afdelingschef i Departementet for Natur, Miljø og Justitsområdet, Pernille Møller, kontaktes på +45 51355370.