Godt Ministermøde i Arktisk Råd for Grønland

Vittus Qujaukitsoq

Den 24. april 2015 blev der afholdt Arktisk Råd Ministermøde i Iqaluit, Canada. Naalakkersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked Handel og Udenrigsanliggender Vittus Qujaukitsoq deltog på vegne af Naalakkersuisut.

Grønland deltog i drøftelserne i de afholdte møder for de otte Arktiske medlemsstater, og holdt, sammen med den danske udenrigsminister, tale i det formelle Arktisk Råd Ministermøde. Vittus Qujaukitsoq sagde bl.a. i sin tale:

”Naalakkersuisut vil arbejde for at sikre optimal udnyttelse af de nye økonomiske muligheder som klimaforandringerne gør muligt, herunder turisme, landbrug, mineral- og olieudvinding og industriel udvikling baseret på vandkraft. [...]

Levende ressourcer er [...] nøglen til vores identitet og kultur, og vores livsgrundlag vil altid være baseret på en bæredygtig udnyttelse af disse ressourcer. [...] [T]raditionel bæredygtig fangst [...] opfylder dette mål. Man opretholder en sund miljømæssig balance samtidig med at man sikrer økonomisk bæredygtig udvikling for små samfund.”

Under mødet imellem de Arktiske staters ministre og Arktisk Råds ”permanent participants”, talte Vittus Qujaukitsoq om blandt andet behovet for at balancere økonomisk udvikling med miljøhensyn, behovet for øgede investeringer i Grønland og Arktis, samt bæredygtig udnyttelse af levende ressourcer.

Som afslutning på Ministermødet overdrog Canada’s miljøminister Leona Aglukkaq Arktisk Råds formandskab til USA’s udenrigsminister John Kerry, som skal være formand for Rådet de næste to år.

Naalakkersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked Handel og Udenrigsanliggender Vittus Qujaukitsoq udtaler efter Ministermødet:

”Samarbejdet med Canada under deres formandskab har været godt og Grønland har kunnet deltage fuldt ud i Arktisk Råd arbejdet i de sidste to år.

Under Canada’s formandskab er det lykkedes at skabe gode resultater for de arktiske folk. Især vil jeg fremhæve Canada’s arbejde med at skabe øget regionalt samarbejde om mental sundhed hvor Grønland har deltaget aktivt, øget fokus på traditionelle levemåder og brugen af traditionel og lokal viden samt etablering af et såkaldte Arktisk Økonomisk Råd (”Arctic Economic Council”).

Jeg har været i tæt dialog med USA’s særlige Arktiske udsending Robert J. Papp op til overdragelsen af formandskabet til USA, og jeg er glad for at Grønland er blevet inddraget i forberedelsen af det kommende formandskab. Det lover godt for de kommende to år. Naalakkersuisut ser frem til et godt samarbejde med USA i Arktisk Råd.

Særligt vil Grønland i de kommende to år lægge vægt på at Arktisk Råd i højere grad prioriterer en mere effektiv Arktisk erhvervsudvikling hvor vi skaber bånd og muligheder for vores erhvervsliv på tværs af landegrænser, og jeg ønsker også at Arktisk Råd i endnu højere grad tager aktivt stilling til at sikre Arktiske folks levevis, særligt ved at inddrage de nye observatører mere aktivt i samarbejdet.

Det er de emner, som er vigtige for Grønland.”

Under USA’s formandskab vil der blive fokuseret på følgende nøgleprioriteter: det marine område, klima og vedvarende energi og sundhed.

Grønland er aktivt repræsenteret i Arktisk Råds arbejdsgrupper om biodiversitet (CAFF), bæredygtig udvikling (SDWG), forurenende stoffer og klima (AMAP), og havmiljø (PAME).

Vittus Qujaukitsoq havde udover det formelle Arktisk Råd ministerprogram, også et bilateralt møde med Premier af Nunavut Peter Taptuna den 24. april 2015. I forbindelse med mødet blev de enige om en fælleserklæring om EU’s påtænkte revision af EU- forordningen om handel med sælprodukter.

I erklæringen appellerer Nunavut og Grønland til EU om at revidere forordningen, så den fuldt ud anerkender, at den traditionelle Inuit sæljagt i Nunavut og Grønland allerede udføres i overensstemmelse med alle relevante principper om bæredygtighed.


For yderligere kontakt via:
Direktør Kai Holst Andersen, Udenrigsdirektoratet, Mobil nr.: 55 33 31