Besparelsesforslag på uddannelse, kultur og kirke

Besparelsesforslag til 2. behandlingen af Forslag til Finanslov 2015 indenfor Uddannelse, Kultur og Kirke

Naalakkersuisoq Nivi Olsen har i forbindelse med Naalakkersuisuts overordnede mål om at sikre en bæredygtig offentlig økonomi indstillet besparelser for 11 mio. kr. inden for uddannelses-, kultur- og kirkeområdet. Disse besparelser vil blive fremsendt som ændringsforslag til 2. behandlingen af Finanslov 2015. 

Der har i de foreslåede besparelser været søgt taget særligt hensyn til, hvorvidt det anses realistisk for de enkelte institutioner / hovedkonti at kunne realisere besparelserne, når disse først kan udmeldes som potentielle besparelser i april, og først vil kunne blive endeligt vedtaget af Inatsisartut i maj. Af samme årsag har det været prioriteret at holde besparelser på institutionelt niveau på en lav procentandel af den samlede driftsramme. Diverse tilskudskonti har i højere grad været inddraget til procentvis større besparelser. 

Om de langsigtede planer for uddannelse- kultur og kirkeområdet udtaler Naalakkersuisoq Nivi Olsen: 

”Den overordnede besparelser på 11 mio. kr. årligt inden for ressortområdet forventes af Naalakkersuisut at være permanente i de kommende finanslovsår. Jeg, Naalakkersuisut og i sidste ende selvfølgelig Inatsisartut har dog i forbindelse med behandlingen af Forslag til Finanslov 2016 mulighed for at ændre fordelingen af besparelserne inden for de enkelte ressortområder. Jeg har til hensigt at genvurdere besparelsesfordelingen for mit område til Forslag til Finanslov 2016 med særligt fokus på, om der kan spares på andre områder, som ikke har været mulige i Finanslov 2015 processen, henset til at besparelserne først kan vedtages af Inatsisartut i maj i finanslovsåret.”

Der er i udmøntningen af besparelserne været lagt særligt vægt på historisk forbrug for de berørte hovedkonti, herunder historiske årsregnskaber og egenkapital for uafhængige institutioner og foreninger, der modtager driftstilskud eller projekttilskud via finansloven. Om dette udtaler Naalakkersuisoq Nivi Olsen: 

”Jeg har søgt at udmønte besparelser på en sådan måde, at den enkelte borger og den enkelte uddannelsessøgende i videst muligt omfang ikke oplever en serviceforringelse i forhold til den hidtidige service. Dette er naturligvis ikke fuldt ud muligt, men ved at placere besparelser på områder, der enten i flere år har haft en mindreforbrug eller institutioner og foreninger, der i flere år har haft overskud og har opbygget en stor egenkapital, er det mit håb, at vi kan opnå en bæredygtig offentlig økonomi og samtidig opnå vore øvrige politiske målsætninger.” 


For nærmere information kan ministersekretær Jens-Frederik Nielsen kontaktes på mobil 560 299.