Karl-Kristian Kruse til EU: Lad vær med at ændre forordningen

- Jeg har med beklagelse observeret udviklingen i Europa, Rusland, Belarus og Kazakhstan med indførelsen af handelsrestriktioner, som er baseret på følelser og ikke på facts, også selvom der er indført Inuit-undtagelse.

- Disse har alvorlige økonomiske og socioøkonomiske konsekvenser for lokalbefolkningen i Grønland.

Det sagde Naalakkersuisoqmedlemmet for Fiskeri, Fangst og Landbrug Karl-Kristian Kruse, onsdag, den 15. april, til medlemmer af EU-parlamentet, i forbindelse med sin kampagnerejse til Bruxelles om bæredygtig udnyttelse og muligheder for handel med sælprodukter.

Naalakkersuisoqmedlemmet er dybt bekymret for fangerfamilierne i Øst- og Nordgrønland, der bor i et område med flere måneders mørkeperiode, der er og vil blive hårdt ramt.

- Der er i Sydgrønland fangere som hovedsageligt lever af fangst, der både har børn og høje leveomkostninger, jeg er bekymret for. De kan ikke uden videre overgå til andet erhverv. Derfor skal jeg fra mit dybeste hjerte opfordre til at I arbejder for uændrede forhold, siger Karl-Kristian Kruse.

Karl-Kristian Kruse anmodede i sin tale om tæt samarbejde inden der træffes så vigtige forhold.

- Som minister for Fiskeri, Fangst og Landbrug er jeg en stor fortaler for øget bæredygtig anvendelse af alle levende ressourcer i Grønland, baseret på forsvarlig biologisk rådgivning, understregede Karl-Kristian Kruse.

Forordningsforslaget

EU Kommissionen har et forslag til ændring af sælforordningen fra 2009 og implementeringsforordningen med Inuit undtagelse fra 2010. Forslaget vil blive forelagt EU parlamentet den 18. oktober 2015.

EU Kommmissionen skriver i sit forslag, at undtagelsen for sælprodukter, der hidrører fra inuitsamfundenes og andre oprindelige samfunds traditionelle jagt, bør begrænses til jagt, der bidrager til disse samfunds behov for underhold og derfor ikke primært udføres i erhvervsøjemed.

- Grønland er alvorligt påvirket af beslutninger og indenrigspolitik i EU og andre lande, sagde Karl-Kristian Kruse, og understregede, at virkningen af et handelsforbud for sælprodukter i EU og andre lande er et af eksemplerne herpå.

- Selv med Inuit-undtagelse I EU-regi har beslutningen allerede ødelagt vores sælskindsmarked. I dag er der mere ca. 150.000 sælskind på lager på grund af negativ påvirkning på det internationale sælskindsmarked, sagde Naalakkersuisoqmedlemmet.

Betingelser

EU stiller blandt andet følgende betingelser for omsætning:
”1. Omsætning af sælprodukter er kun tilladt, hvis sælproduktet hidrører fra inuitsamfundenes eller andre oprindelige samfunds jagt, og alle følgende betingelser er opfyldt:
(a) jagten er traditionelt blevet udført af samfundet
(b) jagten bidrager til samfundets underhold og udføres ikke primært i erhvervsøjemed
(c) jagten udføres på en måde, der mindsker smerte, angst, frygt og andre former for lidelse for de nedlagte dyr mest muligt, under hensyntagen til samfundets traditionelle levevis og behov for underhold.”

Udover ovennævnte vil EU genfremsætte et forslag ”om lejlighedsvis import af varer, der er bestemt til rejsendes personlige brug eller til brug for deres familie.”

Hovederhverv
- Med vores vigtigste hovederhverv, betyder det for eksempel, at vi i høj grad er og vil være afhængige af vores egne naturressourcer, herunder havressourcerne, sagde Karl-Kristian Kruse.

- Det betyder også at vi er nødt til at fortsætte med at fokusere på og tage os af den storslåede natur og dens rigdomme på et højere niveau, så fremtidige generationer kan få gavn af disse på en bæredygtig måde, understregede Naalakkersuisoqmedlemmet.

Det traditionelle fødevarer i Grønland er blevet vurderet videnskabeligt og Inuit er anbefalet ikke at skære ned på eller holde op med at spise traditionelle fødevarer, men at være påpasselig med produkter, der er påvirket af forurening.

- Jeg vil også gerne henvise til FN's Erklæring om Oprindelige Folks Rettigheder fra 2007 og navnlig artiklerne vedrørende retten til at bestemme deres egen identitet og tilhørsforhold samt deres selvbestemmelse og deres egne eksistensmidler og deres økonomiske og sociale udvikling, sagde Karl-Kristian Kruse. Kontaktperson: Amalie Jessen, afdelingschef, Departement for Fiskeri, Fangst og Landbrug. E-mail: amalie@nanoq.gl