Det er vigtigt at rapportere fangsten

Rapportering af fangst kan nu ske ved at fangerne selv taster antallet af fangsten på computeren. Det sker ved man gå ind på Sullissivik.gl´s hjemmeside og skriver fangsten ind selv. Digitalisering af fangsten vil gøre hele arbejdet med rapporteringen nemmere for både den som vil rapportere sin fangst, men også for den som modtager og skal behandle rapporteringen. Ane Steffani, der til daglig arbejder med fangstrapporteringer og uddeling af fangstbeviser i Departementet for Fangst oplyser her i et interview af Else Olsvig fra Tusagassiivik om vigtigheden af fangstrapportering og digitaliseringen af fangstrapporteringen.

- Det er erhvervsfangerne og fritidsjægere som er fyldt 12 år, der kan søge om jagtbeviset, og det handler om borgere der er registreret i det grønlandske folkeregister.

Hvorfor er det så vigtigt at rapportere fangsten?

Ane Steffani:- Det er vigtigt at rapportere al fangst, som både er kvotebestemt og ikke kvotebestemt. Rapportering af fangster har udgangspunkt i en bæredygtig udnyttelse af de levende ressourcer. Alle rapporteringer og oplysninger om fangstdyr er vigtige for Naturinstituttet og Grønlands Statistik forvaltning og administrationen af fangstdyr. Organisationer såsom IWC og NAMMCO bruger også disse oplysninger i forbindelse med deres årlige anbefalinger.

Alle oplysninger sendes videre til de relevante organisationer og instanser, der har berøring med fangst. Men hvordan ser rapporteringen ud når det handler om fangerne selv?

Ane Steffani:- Fangerne har to muligheder for at sende fangstrapporterne. For det første kan de sende rapporten gennem kommunekontoret, også sender kommunerne rapporterne videre til Departementet for Fangst. For det andet, hvis man har erhvervet sig en NEMID, gennem banken, så kan man bruge det til at logge sig ind på sullissivik.gl´s hjemmeside og rapportere fangsten elektronisk og på den måde sende den direkte til Departementet for Fangst. Det er en meget nem og hurtig løsning for både fangeren og den der skal modtage rapporteringen, og jeg vil stærkt anbefale at man begynder at bruge den form fremover.

Det er målet at al fangst skal raspporteres digitalt fremover.

Ane Steffani:- Det er for at gøre rapporteringsprocessen meget nemmere og hurtigere end den fremgangsmåde vi til stadig bruger mange steder. Det gælder både erhvervsfangerne som fik denne rapporteringsmulighed sidste år og fritidsjægerne, som kunne rapportere på den elektroniske måde allerede i 2013.

Hvor kan man bede om at få sådan en NEMID?

Ane Steffani:- Man skal blot rette henvendelse til banken om at få den.

Hvad skal man gøre, hvis man bor i en bygd uden en bank?

Ane Steffani:- Så kan man bede om det i kommunekontoret, hvor de giver vejledning i, hvad man skal gøre for at få fat i en NEMID.

Hvad hvis man bor i en bygd, hvor der stadig er svært at komme til en computer og internet?

Ane Steffani:- Der findes computere med internetforbindelse i alle bygdernes kommunekontorer, som står til rådighed for netop afrapporteringer.

Du siger at, det er meget hurtigere at afrapportere elektronisk, kan du forklare det nærmere?

Ane Steffani:- Ja det er meget hurtigere. Hvis en fanger bor i en bygd langt nordpå og vil gerne afrapportere elektronisk, så modtager vi rapporteringen lige så snart den er sendt til Departementet for Fangst. Men hvis man rapporterer ved selv at skrive på papiret også sender det bagefter i brevform, så tager det meget længere tid at når frem til modtageren, da brevet først skal sendes fly eller skib til at ende i administrationens bunke af afrapporteringer, der først skal behandles en efter en.

Hvad sker der, hvis man glemmer at rapportere fangsten?

Ane Steffani:- Ifølge reglerne er enhver med fangst- og jagtbevis forpligtet til at rapportere fangsten. Hvis ikke man sender rapporteringen kan man ikke få et nyt fangst- eller jagtbevis.

Så selv om man ikke har fanget noget, så skal man rapportere det ved for eksempel at skrive 0 fangst?

Ane Steffani:- Ja, men man skal skrive sit navn og CPR nummer, så vi ved, hvem der har sendt rapporten og skal have et nyt jagtbevis. Man skal huske at skrive både navn og CPR nummer, da det bliver endnu mere besværligt og kræver tid at finde ud af, hvem der sendt en afrapportering uden, underskrift, navn eller CPR nummer. Jeg vil gerne derfor også opfordre jægerne igen at begynde at bruge NEMID og den elektroniske afrapporteringsmetode fremover, da de vil gøre tingene meget nemmere og hurtigere for dem selv men også for os, der behandler rapporteringerne og skal sende nye jagtbeviser.